به اطلاع کاربران محترم  ایمیل دانشگاه می رساند به دلیل به روزرسانی سرویس ایمیل و سرور مربوطه، از روز شنبه مورخ 17 مهر دسترسی به این سرویس با اختلال همراه خواهد بود. در این به روزرسانی اطلاعات همه صندوق های ایمیل از سرور فعلی به سرور جدید منتقل خواهد گردید. با توجه به زمانبر بودن فرایند انتقال، ممکن است در روزهای اولیه ایمیل های قبلی در صندوق پستی قابل مشاهده نباشد که به مرور این ایمیل ها در دسترس همکاران گرامی قرار خواهد گرفت. در صورتی که در هفته آینده به ایمیل های قبلی نیاز دارید، نسبت به نسخه برداری از آن اقدام فرمایید. 
 
از صبر و شکیبایی شما سپاسگزاریم