سامانه احکام کارگزینی

به اطلاع کاربران محترم می‌رساند جهت ورود به سامانه کارگزینی به نکات زیر توجه کنید:
  • جهت ورود به سامانه کارگزینی از داخل شبکه دانشگاه ابتدا VPN را قطع کنید
  • جهت ورود به سامانه کارگزینی خارج از شبکه دانشگاه ابتدا به VPN خارج از دانشگاه متصل شوید سپس وارد سامانه شوید
  • لینک ورود به سامانه احکام کارگزینی: http://office.basu.ac.ir