اعضای هیات علمی

« بازگشت

افشین افضلی

افشین افضلی

افشین افضلی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

لیست طرح های پژوهشیمقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 26 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمون های روانشناختی 2 1313090 2 01 1403/04/10 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1402
سنجش و اندازه گیری 1313239 2 01 1403/03/30 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1402
سنجش و اندازه گیری 1219294 2 01 1403/03/29 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1402
سنجش و اندازه گیری 1219294 2 02 1403/03/29 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1402
سنجش و اندازه گیری(دانشگاه فرهنگیان) 1313285 2 01 1403/04/02 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1402
کاربرد روش های آماری در برنامه درسی 1219367 2 01 1403/04/14 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1402
آزمون های روانشناختی 1 1313089 2 01 1402/11/10 (08:30 - 10:30) ترم اول 1402
آمار استنباطی پیشرفته 1313235 2 01 1402/10/30 (10:30 - 12:30) ترم اول 1402
آمار استنباطی و روش تحقیق پیشرفته 1313189 2 01 1402/11/04 (10:00 - 12:00) ترم اول 1402
آمار استنباطی و کاربرد نرم افزار(مدیریت آموزشی) 1219411 2 01 1402/11/07 (14:00 - 16:00) ترم اول 1402
تحلیل های پیشرفته آماری در پژوهش های مدیریت آموزشی 1219488 2 01 1402/11/09 (10:30 - 12:30) ترم اول 1402
روش های آماری پیشرفته در علوم رفتاری 1219240 2 01 1402/11/10 (08:30 - 10:30) ترم اول 1402
آمار استباطی 1219292 2 01 1402/04/03 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1401
آمار استباطی 1219292 2 02 1402/04/03 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1401
آمار کاربردی در مدیریت آموزش – توصیفی (مدیریت آموزشی با رویکردآموزش سازمانی 1219435 2 01 1402/04/06 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1401
روان سنجی 1313217 2 01 | هرهفته شنبه (15:00 - 16:00) 1402/04/10 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1401
روش های آماری پیشرفته در علوم رفتاری 1219240 2 01 1402/04/07 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1401
سنجش و اندازه گیری 1313239 2 01 1402/04/10 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1401
کاربرد روش های آماری در برنامه درسی 1219367 2 01 1402/04/06 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1401
آمار 1219379 2 01 1401/11/01 (09:00 - 11:00) ترم اول 1401
نمایش 1 - 20 از 26 نتیجه
از 2