جشنواره آموزشی تحصیلی جایزه ملی ایثار

20 Nov 2018
کد خبر : 3850694
تعداد بازدید : 245

جشنواره آموزشی تحصیلی جایزه ملی ایثار برای کلیه دانشجویان شاهد و ایثارگر

کلیه دانشجویان شاهد و ایثارگر علاقه مند به شرکت در سومین جشنواره آموزشی تحصیلی جایزه ملی ایثار جهت ثبت نام و تکمیل فرم به ستاد شاهد و ایثارگر واقع در ساختمان مرکزی مراجعه فرمایید و جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با تلگرام زیر تماس حاصل فرمایید.

@Rashid_gholami

الف) شرایط عمومی:

1. طبق بند 1 آیین نامه اجرایی ماده 67 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران:همسر و فرزند شهید، جانبازان 25% و بالاتر،همسر و فرزندان آنان ، آزادگان، همسر و فرزندان آنان.

2. رعایت شئونات اسلامی، نداشتن سابقه محکومیت در کمیته انضباطی.

3. نداشتن سابقه آموزشی (مشروطی، سنوات تحصیلی اضافی و عدم استفاده از آیین نامه تسهیلات آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر در کارنامه)

 

ب) شرایط اختصاصی:

1. دانشجویان مقطع کارشناسی پیوسته شاغل به تحصیل در نیمسال چهارم و بعد از آن با حداقل معدل مندرج در جدول شماره 1 بند (د)

2. دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته شاغل به تحصیل در نیمسال دوم و بعد از آن با حداقل معدل مندرج در جدول شماره 1 بند (د)

3. دانشجویان مقطع دکتری حرفه ای (دامپزشکی ) دارای قبولی در آزمون علوم پایه و بعد از آن با حداقل معدل مندرج در جدول شماره 1 بند (د)

4. دانشجویان مقطع دکتری تخصصی دارای قبولی در آزمون جامع