اعلام رتبه‌بندی جهانی دانشگاه بوعلی سینا؛

دانشگاه بوعلی سینا در رتبه‌بندی جهانی سایمگو ۲۰۲۴ رتبه ۷۳۲۰ و رتبه ۱۵ بین دانشگاه‌های جامع کشور را کسب کرد.

05 05 2024 04:26
کد خبر : 6947814
تعداد بازدید : 3498

به گزارش معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه، بر اساس جدیدترین ارزیابی انجام شده توسط نظام رتبه‌بندی سایمگو در سال ۲۰۲۴، دانشگاه بوعلی سینا رتبه جهانی ۷۳۲۰ و رتبه ۱۵ بین دانشگاه‌های جامع  کشور را کسب کرد.

به گزارش معاونت پژوهش و فناوری دانشگاه، بر اساس جدیدترین ارزیابی انجام شده توسط نظام رتبه‌بندی سایمگو در سال ۲۰۲۴، دانشگاه بوعلی سینا رتبه جهانی ۷۳۲۰ و رتبه ۱۵ بین دانشگاه‌های جامع  کشور را کسب کرد.

دانشگاه بوعلی سینا از بین ۱۶۶ دانشگاه ایرانی موفق به کسب رتبه ۶۴ و رتبه ۱۵ در بین دانشگاه‌های جامع کشور شد. در مقایسه با رتبه‌بندی سال گذشته که از بین ۱۶۴ دانشگاه ایرانی حائز رتبه ۷۲ شده بود، ۸ پله صعود داشته است.

دانشگاه بوعلی سینا در معیار پژوهش  رتبه  ۶۴۰۰ ، در معیار نوآوری رتبه ۵۵۴۵، در معیار تاثیر اجتماعی  رتبه ۶۹۰۷  را کسب کرد.

 موسسات علمی و پژوهشی مورد ارزیابی در این رتبه‌بندی به چهار دسته اصلی دولتی، خصوصی، بهداشتی و آموزش عالی تقسیم‌بندی می‌شوند. این نظام  با ۲۰ شاخص در سه حوزه "پژوهشی (وزن ۵۰%)"، "نوآوری (وزن ۳۰%)" و "اجتماعی (وزن ۲۰%)" ارزیابی و رتبه‌بندی دانشگاه‌ها و موسسات را انجام می‌دهد. در رتبه‌‍بندی سال ۲۰۲۴، اطلاعات مربوط به سال‌های ۲۰۲۲-۲۰۱۸ مبنای بررسی حوزه‌های پژوهشی و نوآوری است و اطلاعات سال ۲۰۲۳ نیز معیار بررسی حوزه اجتماعی می‌باشد. شرط حضور در این رتبه‌بندی ثبت بیش از ۱۰۰ مقاله در پایگاه اسکوپوس می باشد و اطلاعات مربوطه به صورت مستقیم از طریق پایگاه های اطلاعاتی ، Ahrefs، Google، Patstat و Scopus  دریافت می گردد.

لازم به ذکر است در نسخه ۲۰۲۴ این رتبه‌بندی، سه شاخص جدید با عناوین زیر به حوزه اجتماعی اضافه شده است.
 Female Scienctific Talent Pool (FemSTP)
  Impact in Public Policy- Overton (OV)
  Sustainable Development Goals(SDG)

اخبار مرتبط

هیچ نتیجه‌ای یافت نشد.