مشاور رئیس و رئیس دفتر ریاست و روابط عمومی دانشگاه
 
دکتر احمد رضوانی مفرد
تحصیلات:  دکتری تخصصی
مرتبه علمی: استادیار الهیات
وب سایت: http://basu.ac.ir/~a.rezvanimofrad
ایمیل:  a.rezvanimofrad@basu.ac.ir
تلفن مستقیم:  38381243-081
تلفن: 10 - 38381601 - 081 ، داخلی 500
آدرس:  همدان- چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن- دانشگاه بوعلی‌سینا- دفتر ریاست و روابط عمومی دانشگاه