ارکان دانشگاه

دکتر حسین رضوان
رئیس دانشگاه
رایانامه: h.rezvan [at] basu.ac.ir

تلفن :31401111

داخلی : 1111
صفحه شخصی
حجت الاسلام محمد مهدی حاجیلویی محب
مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری

رایانامه: hajilouei [at] basu.ac.ir
تلفن :31401640

داخلی : 1640
صفحه شخصی
دکتر جلال صادقیان
معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی دانشگاه
رایانامه: j.sadeghian [at] basu.ac.ir

تلفن :31402248

داخلی : 2248
صفحه شخصی
دکتر آرش قربانی چغامارانی
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه
رایانامه: a.ghorbani [at] basu.ac.ir

تلفن :31405555

داخلی : 5555
صفحه شخصی
دکتر ابراهیم نصیرالاسلامی
معاون دانشجویی دانشگاه
رایانامه: e.nasiroleslami [at] basu.ac.ir

تلفن :31407777

داخلی : 7777
صفحه شخصی
دکتر گودرز احمدوند
معاون دانشجویی دانشگاه
رایانامه: gahmadvand [at] basu.ac.ir

تلفن :31401551

داخلی : 1551
صفحه شخصی
دکتر حسن رحیمی
معاون دانشجویی دانشگاه
رایانامه:h.rahimiroushan [at] basu.ac.ir

تلفن :

داخلی :
صفحه شخصی
دکتر وحید پاشایی
رئیس دفتر ریاست و روابط عمومی دانشگاه
رایانامه: v.pashaei [at] basu.ac.ir

تلفن :31402222

داخلی : 2222
صفحه شخصی