اعضای هیات علمی

آمنه امانی

آمنه امانی

آمنه امانی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
مطالعه الکتروشیمیایی ارتو -تولیدین و استفاده از آن در سنتزهای الکتروشیمیایی کارشناسی ارشد دانلود 1401/12/08
مطالعه الکتروشیمیایی آزوکسی بنزن و 4-نیتروپیریدین-1-اکسید و استفاده از آن ها در سنتز الکتروشیمیایی مشتقات جدید کارشناسی ارشد دانلود 1402/04/26
سبا پرنده مطالعه الکتروشیمیایی ارتو -تولیدین و استفاده از آن در سنتزهای الکتروشیمیایی کارشناسی ارشد دانلود 1401/12/08
سارا ترابی آلیلاسیون الکتروشیمیایی برخی ترکیبات آلی با استفاده از کاتالیزورهای Zn، Sn و Ni کارشناسی ارشد دانلود 1400/08/19
پروانه عموشاهی بررسی رفتار الکتروشیمیایی و نیتراسیون مفنامیک اسید و بررسی مکانیسم برهمکنش گلوتاتیون و N -استیل – L -سیستئین بر مصرف فرا دوز مفنامیک اسید کارشناسی ارشد دانلود 1398/10/30
مریم مهردادیان مطالعه الکتروشیمیایی 4-اتینیل آنیلین و استفاده آن به عنوان سوبسترا و هسته دوست در سنتز های الکتروشیمیایی کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/15
نام درس
 
نمایش 13 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمایشگاه شیمی تجزیه 1 2419022 1 02 نامشخص ترم دوم 1402
الکتروشیمی کاربردی 2419046 3 01 1403/04/09 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1402
شیمی تجزیه 2 2419020 3 01 1403/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1402
استاندارد سازی 2419116 2 01 1402/11/07 (10:00 - 12:00) ترم اول 1402
شیمی تجزیه 1 2419013 3 01 1402/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1402
شیمی تجزیه 3 2419032 3 01 1402/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1402
اصول تصفیه آب و پساب های صنعتی 2419031 3 01 | هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1402/04/21 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1401
الکتروشیمی کاربردی 2419046 3 01 1402/04/06 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1401
شیمی تجزیه 2 2419020 3 01 1402/04/06 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1401
آزمایشگاه شیمی تجزیه 2 2419025 2 01 نامشخص ترم اول 1401
آزمایشگاه شیمی تجزیه 3 2419040 2 01 نامشخص ترم اول 1401
استاندارد سازی 2419116 2 01 1401/11/04 (11:00 - 13:00) ترم اول 1401
شیمی تجزیه 1 2419013 3 01 | هفته های فرد سه شنبه (08:30 - 10:00) | هفته های زوج سه شنبه (08:30 - 10:00) 1401/11/01 (11:00 - 13:00) ترم اول 1401
نمایش 13 نتیجه
از 1