اعضای هیات علمی

بهناز بازرگانی گیلانی

بهناز بازرگانی گیلانی

بهناز بازرگانی گیلانی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
بهینه سازی تاثیر پوشش غنی شدة آلوئه ورا با اسانس گلپر بر ماندگاری برش های میوة پرتقال کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/16
تاثیر پوشش خوراکی نشاسته حاوی اسانس زیره سبز و عصاره پوست خیار بر ماندگاری پنیر UF کارشناسی ارشد دانلود 1399/10/30
بهینه سازی فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره های میوه سماق در پایداری اکسیداتیو روغن خوراکی تحت حرارت کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/14
اثرات عصاره پوست میوه سیب به تنهایی و در ترکیب با پوشش خوراکی زئین حاوی اسانس زنجبیل بر روی ویژگی های کیفی گوشت ران مرغ کارشناسی ارشد دانلود 1398/07/08
زهرا اسپرورینی تاثیر پوشش خوراکی نشاسته حاوی اسانس زیره سبز و عصاره پوست خیار بر ماندگاری پنیر UF کارشناسی ارشد دانلود 1399/10/30
سپیده رحمتی بهینه سازی فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره های میوه سماق در پایداری اکسیداتیو روغن خوراکی تحت حرارت کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/14
سپیده رحمتی بهینه سازی فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره های میوه سماق در پایداری اکسیداتیو روغن خوراکی تحت حرارت کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/14
سپیده رحمتی بهینه سازی فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره های میوه سماق در پایداری اکسیداتیو روغن خوراکی تحت حرارت کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/14
سپیده رحمتی بهینه سازی فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره های میوه سماق در پایداری اکسیداتیو روغن خوراکی تحت حرارت کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/14
سپیده رحمتی بهینه سازی فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره های میوه سماق در پایداری اکسیداتیو روغن خوراکی تحت حرارت کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/14
پوراندخت برخورداری اثرات عصاره پوست میوه سیب به تنهایی و در ترکیب با پوشش خوراکی زئین حاوی اسانس زنجبیل بر روی ویژگی های کیفی گوشت ران مرغ کارشناسی ارشد دانلود 1398/07/08
الهه توکلی اثرات عصاره ی تفاله ی گوجه فرنگی به تنهایی و در ترکیب با پوشش خوراکی صمغ عربی حاوی اسانس شوید بر ویژگی های کیفی فیله ی ماهی قزل آلای رنگین کمان در شرایط یخچال کارشناسی ارشد دانلود 1397/08/21
سمیرا جوانی سراجی تاثیر روش های مختلف عصاره گیری بر فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره های تفاله انار در پایداری اکسیداتیو روغن های خوراکی در دماهای مختلف کارشناسی ارشد دانلود 1397/08/14
یوسف خالدیان ارزیابی پوشش خوراکی نانو الیاف سلولز حاوی اسانس زنجبیل و اسیدسیتریک برماندگاری جوجه کباب آماده پخت کارشناسی ارشد دانلود 1396/10/13
محسن یدالهی باغلویی ارزیابی اثر ضد میکروبی عصاره آبی سماق بر روی باکتری استافیلوکوکوس اورئوس در محیط آزمایشگاهی و کباب کوبیده کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/29
سپیده رحمتی بهینه سازی فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره های میوه سماق در پایداری اکسیداتیو روغن خوراکی تحت حرارت کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/14
سپیده رحمتی بهینه سازی فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره های میوه سماق در پایداری اکسیداتیو روغن خوراکی تحت حرارت کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/14
سپیده رحمتی بهینه سازی فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره های میوه سماق در پایداری اکسیداتیو روغن خوراکی تحت حرارت کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/14
سپیده رحمتی بهینه سازی فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره های میوه سماق در پایداری اکسیداتیو روغن خوراکی تحت حرارت کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/14
سپیده رحمتی بهینه سازی فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره های میوه سماق در پایداری اکسیداتیو روغن خوراکی تحت حرارت کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/14
معصومه رضایی تاثیر عصاره سماق و نایسین روی افزایش ماندگاری کباب کوبیده در مدت نگهداری در یخچال کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/24
محدثه عبداللهی بهینه سازی تاثیر پوشش غنی شدة آلوئه ورا با اسانس گلپر بر ماندگاری برش های میوة پرتقال کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/16
مونا محمدی اثر پوشش خوراکی نانوالیاف کیتوزان و ژلاتین همراه با عصاره آبی سماق بر خصوصیات میکروبی، شیمیایی و حسی گوشت گوسفند در مدت نگهداری در یخچال کارشناسی ارشد دانلود 1396/09/27
صدف منصوری تولید سس مایونز فاقد نگهدارنده با استفاده از نانوامولسیون اسانس آویشن دنایی کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/07
دعا موسوی پارسا اثرات عصاره ی زرشک به تنهایی و در ترکیب با پوشش خوراکی زئین ذرت حاوی اسانس پیاز بر روی ویژگی های کیفی گوشت سینه ی مرغ کارشناسی ارشد دانلود 1397/09/13
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 50 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
استانداردها و قوانین مواد غذایی 1412022 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1401/03/25 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
بهداشت و صنایع غذایی 3(فراورده های دریایی) 1412095 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته پنج شنبه (14:00 - 16:00) 1401/04/04 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
سیستم تضمین کیفیت و سلامت مواد غذایی 1413120 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/25 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
سم شناسی مواد غذایی 1412080 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1401/04/05 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
سم شناسی مواد غذایی 1412080 2 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1401/04/05 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
عملیات کشتارگاهی 2 1410030 2 03 هرهفته یک شنبه (08:00 - 13:00) نامشخص ترم دوم 1400
مدیریت تضمین کیفیت 1412102 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/29 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
اصول نگهداری مواد غذایی 1412090 3 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 11:30) 1400/10/20 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
بهداشت و صنایع غذایی دریایی 1412013 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/22 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
بهداشت و کیفیت آب آشامیدنی 1412025 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/29 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
شیمی و بیوشیمی مواد غذایی 1412088 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/18 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
شیمی و بیوشیمی مواد غذایی 1412088 3 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/18 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
عملیات کشتارگاهی 1 1410029 2 03 هرهفته شنبه (08:00 - 14:00) نامشخص ترم اول 1400
استانداردها و قوانین مواد غذایی 1412022 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/03 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
بهداشت و صنایع غذایی 3(فراورده های دریایی) 1412095 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته پنج شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
سیستم تضمین کیفیت و سلامت مواد غذایی 1413120 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
سم شناسی مواد غذایی 1412080 2 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/05 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
سم شناسی مواد غذایی 1412080 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/05 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
عملیات کشتارگاهی 2 1410030 2 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 13:00) نامشخص ترم دوم 1399
مدیریت تضمین کیفیت 1412102 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/08 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
نمایش 1 - 20 از 50 نتیجه
از 3