اعضای هیات علمی

مهرداد براتی

مهرداد براتی

مهرداد براتی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
بررسی ارتباط ژنتیکی رگه پگماتیتی جنوب ارزانفود با خانواده های +LCT/NYF NYF یا LCT برای اکتشاف فلزات استراتژیک کارشناسی ارشد دانلود 1400/11/27
بررسی نحوه کانه زایی مس و آهن در سنگ های خروجی در جنوب غرب منطقه اردستان دکتری دانلود 1398/04/12
زمین شناسی ساختمانی و ژئوشیمی رگه های سیلیسی در ناحیه یلفان – ارزانفود استان همدان کارشناسی ارشد دانلود 1400/08/05
بررسی گوهر گارنت ها در پلاسر های آبرفتی کوه ناز (ملایر) کارشناسی ارشد دانلود 1400/12/23
ژئوترمومتری و کانیشناسی رگه های سیلیسی در ناحیه ارزانفود (استان همدان) کارشناسی ارشد دانلود 1399/12/19
کانی شناسی، ژئوشیمی و ژنز کانسار مس نارباغی مرکزی، ساوه (استان مرکزی) کارشناسی ارشد دانلود 1400/08/05
بررسی اثرات زیست محیطی معدنکاری سنگ های تزئینی به روش سینه کار طویل در ارتفاعات شمال غرب الوند (معدن چایان سوخته 2 کارشناسی ارشد دانلود 1400/12/24
سوسن ابراهیمی بررسی گوهر گارنت ها در پلاسر های آبرفتی کوه ناز (ملایر) کارشناسی ارشد دانلود 1400/12/23
حمید اربابی سرجو بررسی اثرات زیست محیطی معدنکاری سنگ های تزئینی به روش سینه کار طویل در ارتفاعات شمال غرب الوند (معدن چایان سوخته 2 کارشناسی ارشد دانلود 1400/12/24
سمیرا بهرامی کانی شناسی، ژئوشیمی و ژنز کانسار مس نارباغی مرکزی، ساوه (استان مرکزی) کارشناسی ارشد دانلود 1400/08/05
مصطفی جلیلیان بررسی ارتباط ژنتیکی رگه پگماتیتی جنوب ارزانفود با خانواده های +LCT/NYF NYF یا LCT برای اکتشاف فلزات استراتژیک کارشناسی ارشد دانلود 1400/11/27
ابراهیم فتاحی جویا زمین شناسی ساختمانی و ژئوشیمی رگه های سیلیسی در ناحیه یلفان – ارزانفود استان همدان کارشناسی ارشد دانلود 1400/08/05
شکوفه رحیمی مطالعه کانی شناسی و ژئوشیمی ذخیره پوزولان گرمک، جنوب باختری آوج کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/02
پوریا زراعچی در مدلسازی کانی سازی Pb-Zn در نقشه چهارگوش زمین شناسی خنداب با استفاده از توابع لجستیک در GIS کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/17
حسین زندی بررسی کانی شناسی، ژئوشیمی و نحوه رخداد کانی سازی آهن در منطقه کرمجگان، جنوب کهک، استان قم کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/30
علی ستاره ارزیابی الودگی فلزات سنگین در خاکهای محدوده اندیس طلای عشوند.استان همدان کارشناسی ارشد 1348/10/11
علی ستاره ارزیابی آلودگی فلزات سنگین در خاک های محدوده ی اندیس طلای عشوند، نهاوند کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/27
زینب شریفی سرشت بررسی اثرات زیست محیطی معدنکاری سنگهای تزئینی به روش سینه کار طویل در (معدن چایان سوخته مطالعه موردی) کارشناسی ارشد دانلود 1399/12/20
راحله شهبازی مطالعه دورسنجی ورقه 1:100000 رزن با استفاده از داده های ماهواره ایی کارشناسی ارشد 1348/10/11
پژمان ظفری ظفراباد کانی شناسی، دگرسانی و ژئوشیمی اندیس طلای یگانلی، جنوب شرق کانسار زرشوران (شمال تکاب) کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/30
سیامک عبدی ژئوترمومتری وکانی شناسی رگه های سیلیسی در ناحیه ارزانفود (استان همدان) کارشناسی ارشد دانلود 1399/03/19
سعید عظیمی مطالعه کانی شناسی، ژئوشیمی و سیالات درگیر ذخیره ی آهن تخت، شمال غرب رزن، استان همدان کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/11
میثم قلی پور موقعیت تکتونوماگمایی، خاستگاه و ترکیب سیال کانه ساز در کانسار آهن±آپاتیت لکه سیاه، شمال شرق بافق دکتری دانلود 1398/09/25
امنه لولومرجان مطالعه کانی شناسی و ژئو شیمی معدن پوزولان کرفس کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/15
آرزو محمدی مطالعه کانی شناسی و ژئوشیمی رگه های گرافیتی موجود در شمال شرق توده الوند کارشناسی ارشد 1392/07/07
فاطمه محمدی ارزیابی اثرات زیست محیطی پراکندگی سیانید در اثر استخراج معدن طلای زرشوران (شمال تکاب) کارشناسی ارشد دانلود 1398/04/17
فاطمه نادری ارزیابی اثرات زیست محیطی دفن زباله شهری، شهرستان ملایر کارشناسی ارشد دانلود 1399/09/14
ناهید یوسف شاهی مطالعه کانی شناسی و ژئوشیمی کانسار آهن شهرک-2 (شرق تکاب) کارشناسی ارشد دانلود 1396/04/31
نسا وکیلی شجاع مطالعه کانی شناسی و ژئوشیمی اندیس آهن کرفس، استان همدان کارشناسی ارشد 1392/12/10
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 72 نتیجه
از 4
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
زمین ساخت صفحه ای و متالوژنی ایران 2015503 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1401/11/09 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
زمین شناسی اقتصادی (عملی) 2015210 1 03 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) نامشخص ترم اول 1401
زمین شناسی اقتصادی (عملی) 2015210 1 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم اول 1401
زمین شناسی اقتصادی (عملی) 2015210 1 02 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص ترم اول 1401
زمین شناسی اقتصادی عناصر کمیاب خاکی و فلزات خاص 2015571 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1401/10/28 (10:00 - 12:00) ترم اول 1401
کانسارهای رسوبی و رسوبی گرمابی 2015506 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1401/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
اصول نمونه برداری و تجزیه نمونه های زیست محیطی 2015522 2 01 هرهفته دوشنبه (16:00 - 18:00) 1401/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
اصول اکتشافات زمین فیزیکی 2015510 1 01 هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/28 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
اصول اکتشافات زمین فیزیکی (عملی) 2015511 1 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم دوم 1400
زمین شناسی اقتصادی (عملی) 2015210 1 01 هرهفته یک شنبه (18:00 - 20:00) نامشخص ترم دوم 1400
نفشه برداری (نظری) 2015178 1 01 هفته های فرد دو شنبه (16:00 - 18:00) 1401/03/29 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
نقشه برداری(عملی ) 2015179 1 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص ترم دوم 1400
نقشه برداری(عملی ) 2015179 1 03 هرهفته شنبه (18:00 - 20:00) نامشخص ترم دوم 1400
نقشه برداری(عملی ) 2015179 1 02 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) نامشخص ترم دوم 1400
موضوعات خاص در زمین شناسی زیست محیطی 2015529 2 01 هرهفته سه شنبه (18:00 - 20:00) 1401/04/05 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
زمین ساخت صفحه ای و متالوژنی ایران 2015503 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/28 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
زمین شناسی اقتصادی (عملی) 2015210 1 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) نامشخص ترم اول 1400
زمین شناسی اقتصادی (عملی) 2015210 1 03 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) نامشخص ترم اول 1400
زمین شناسی اقتصادی (عملی) 2015210 1 02 هرهفته یک شنبه (18:00 - 20:00) نامشخص ترم اول 1400
کانسارهای رسوبی و رسوبی گرمابی 2015506 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/21 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
نمایش 1 - 20 از 72 نتیجه
از 4