مهرداد براتی

استادیار

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/02/27

مهرداد براتی

علوم پایه / زمین شناسی

مقالات علمی چاپ شده در مجلات

 1. "Modeling water table depth using singularspectrum analysis"
  Rahim Mahmoudvand, Mehrdad Barati, Asghar Seif, Sahar Ranjbaran, Paulo Rodrigues
  Statistics and Its Interface, Vol. , pp.279-286, 2023
 2. "Textural and compositional constraints on the origin, thermal history,and REE mobility in the Lakeh Siah iron oxide‑apatite deposit—NEBafq, Iran"
  ميثم قلي پور, Mehrdad Barati, Ebrahim Tale Fazel, Vratislav Hurai
  MINERALIUM DEPOSITA, Vol. , pp.1-25, 2023
 3. "Geochemical and microthermometric characteristics ofthe Davaran Manto-type copper deposit, Central Iran"
  اكرم السادات استادحسيني, Mehrdad Barati, peyman Afzal, Insung Lee
  journal of mineralogy and geochemistry, Vol. , pp.145-167, 2021
 4. "Prospecting polymetallic mineralization in Ardestan area, CentralIran, using fractal modeling and staged factor analysis"
  اكرم السادات استادحسيني, Mehrdad Barati, peyman Afzal, Insung Lee
  Geopersia, Vol. , pp.279-292, 2018
 5. "زمین دماسنجی و کانی شناسی رگه های سیلیسی در ناحیه ارزانفود (استان همدان)"
  مهرداد براتی، اکرم السادات استادحسینی، رضا علی پور، سیامک عبدی، ابراهیم فتاحی جویا
  بلورشناسی و کانی شناسی ایران، نسخه ، 1402
 6. "بررسی کانی شناسی و طیف سنجی پراش پرتو ایکس رگه های گرافیتی شمال- شرق توده الوند"
  مهرداد براتی، ارزو محمدی، محمد رضا هزاره، زینب فلاح کریمی
  بلورشناسی و کانی شناسی ایران، نسخه ، صفحات:123-134، 1402
 7. "بررسی کانه زایی آهن کرفس شمال استان همدان با استفاده از دادههایژئوشیمیایی و کانیشناسی"
  مهرداد براتی، نسا وکیلی شجاع، اکرم السادات استادحسینی
  پژوهشهای دانش زمین، نسخه ، صفحات:173-189، 1400
 8. "مطالعه دگرسانی، کانه نگاری، سیالات درگیر، رامان اسپکتروسکوپی و ایزوتوپ های پایدار اکسیژن-هیدروژن در کانسار آهن-آپاتیت لکه سیاه 1، استان یزد"
  میثم قلی پور، مهرداد براتی، ابراهیم طالع فاضل، وراتیسلاو هورای
  Journal of Economic Geology، نسخه ، صفحات:327-352، 1400
 9. "کانه زایی ، زمین شیمی عناصر خاکی کمیاب و ایزوتوپهای پایدار کربن- اکسیژن در کانسار طلای یگانلی جنوب معدن زر شوران- میدان معدنی تکاب"
  ابراهیم طالع فاضل، مهرداد براتی، عباس اروجی، پژمان ظفری ظفراباد
  علوم زمین، نسخه ، صفحات:11-122، 1399
 10. "روابط بافتی-شیمیایی کانی های آپاتیت-مونازیت-زنوتیم در کانسار آهن±آپاتیت لکه-سیاه (شمال شرق بافق): شواهدی از تکوین یک سامانه گرمابی"
  مهرداد براتی، وراتیسلاو هورای، ابراهیم طالع فاضل، میثم قلی پور
  بلورشناسی و کانی شناسی ایران، نسخه ، صفحات:51-70، 1399
 11. "ژئوشیمی آپاتیت و سنگ های میزبان کانسار آهن± آپاتیت لکه سیاه، شمال شرق بافق: رهیافتی در شناسایی خاستگاه و جایگاه تکتونوماگمایی"
  میثم قلی پور، مهرداد براتی، ابراهیم طالع فاضل
  پترولوژی، نسخه ، صفحات:73-102، 1399
 12. "بررسی چگونگی کانه زایی آهن در رخداد چاه پلنگ انارک (ایران مرکزی)"
  مهرداد براتی، اکرم السادات استادحسینی، رضا اعلائی بقراباد
  بلورشناسی و کانی شناسی ایران، نسخه ، صفحات:121-148، 1398
 13. "تعیین زونهای آنومالی ژئوشیمیایی کروم در منطقه ارزوئیه، استان هرمزگان با استفادهاز روش فرآیند تحلیل سلسلهمراتبی (AHP )"
  مهرداد براتی، اکرم السادات استادحسینی، ایرج رسا
  Journal of Economic Geology، نسخه ، صفحات:47-59، 1397
 14. "بررسی ویژگیهای اندیس دوم کانسار الیهای نامتداولمگنتیتی- لیمونیتی باباعلی استان همدان"
  مهرداد براتی، لیلا کریمیان نوید، میثم قلی پور
  پترولوژی، نسخه ، صفحات:101-122، 1397
 15. "بررسی چگونگی کانهزایـی آهـن در اندیـس آهن تکیـه بالا (استان کردستان) برپایه ویژگیهای کانیشنـاسی و زمینشیمیایی"
  مهرداد براتی، زهرا گلزارخجسته، میثم قلی پور
  پترولوژی، نسخه ، صفحات:167-196، 1396
 16. "مطالعه منشا کانسار فلوریت قهرآباد با استفاده از سیالات درگیرجنوب شرق سقز، استان کردستان"
  مهرداد براتی، ابراهیم طالع فاضل، افشین اکبرپور، بابک طلایی، مسعود مصلحی
  Journal of Economic Geology، نسخه ، صفحات:235-248، 1396
 17. "مطالعه کانسار فلوریت قهرآباد بر پایه داده های عناصر خاکی کمیاب،جنوب خاور سقز ،استان کردستان"
  مهرداد براتی، افشین اکبرپور، ابراهیم طالع فاضل، بابک طلایی، مسعود مصلحی
  علوم زمین، نسخه ، صفحات:155-164، 1395
 18. "مطالعه ی رفتار عناصر نادر خاکی، سیالات درگیر و ایزوتوپ های پایدار اکسیژن و گوگرد در کانسار آهن اسکارنی ظفرآباد، شمال غرب دیواندره، استان کردستان"
  مهرداد براتی، میثم قلی پور
  Journal of Economic Geology، نسخه ، صفحات:235-257، 1393
 19. "بررسی مىشاء گاز در چاه های آب دشت بهار، شمال همدان"
  مهرداد براتی
  تحقیقات منابع آب ایران، نسخه ، صفحات:100-103، 1392
 20. "کانی شناسی، ژئوشیمی و خاستگاه کانسار آهن ظفرآباد کردستانبا استفاده از داده های عناصر جزئی و نادر خاکی کانی مگنتیت"
  مهرداد براتی، میثم قلی پور
  Journal of Economic Geology، نسخه ، صفحات:235-254، 1392

مقالات علمی ارائه شده در همایش‌ها

 1. "Mineralization and geochemical characteristics of the Yeganli gold index, SE of Zarshuran mine, North Takab"
  پژمان ظفري ظفراباد, Ibrahim Tale Fazel, Mehrdad Barati, Abass Orooji
  36th National and the 3rd International Geosciences Congress, 2018
 2. "Study of stratabound copper mineralization with volcanic-hosted, southwest of Ardestan"
  اكرم السادات استادحسيني, Mehrdad Barati, peyman Afzal, Insung Lee
  36th National and the 3rd International Geosciences Congress, 2018
 3. "Gold exploration in 1: 100,000 Razan sheet, by incroporating of geological map, geochemical results and satellite data"
  Mehrdad Barati, راحله شهبازي
  3rd. international conference on science and ingineering, 2016
 4. "جلوگیری از فرسایش و کنترل گرد و غبار ناشی از باطله های معدنی با استفاده از مالچ"
  مهرداد براتی، محمدامین معظمی، اکرم السادات استادحسینی
  دوازدهمین کنفرانس مهندسی معدن ایران، 1402
 5. "بررسی امکان وجود فلزات خاص در کمپلکس پگماتیت دگرشکل یافته شمال توده نفوذی الوند"
  مهرداد براتی، فائزه معزز، مصطفی جلیلیان
  چهل و دومین گرد همایی علوم زمین، 1402
 6. "بررسی اثرات زیست محیطی استخراج رگه های پگماتیتی– همدان"
  مهرداد براتی، فائزه معزز
  سومین کنفرانس ملی معدنکاری و صنایع معدنی سبز ایران، 1402
 7. "ریزدماسنجی سیالات درگیر در رگه های کوارتز منطقه ازندریان(شمال باختر ملایر) ، استان همدان"
  امیرحسین عباسی، محمد معانی جو، مهرداد براتی
  پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران، 1402
 8. "پیجویی Li در کمپلکس پگماتیت ارزانفود – همدان"
  مهرداد براتی، مصطفی جلیلیان، فائزه معزز
  پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران، 1402
 9. "بررسیهای مغناطیس سنجی در اندیس 2 آهن بابا علی- غرب استان همدان"
  مهرداد براتی، لیلا کریمیان نوید
  پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران، 1402
 10. "تعیین هاله های ژئوشیمیایی اولیه برای اکتشاف مس در کانسار مس باشماق، شمال شرق هشترود، شمال غرب ایران"
  مهرداد براتی، فرزانه مولایی گزنق، توحید یوسفی
  بیست و ششمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، 1402
 11. "مطالعات میکروسکوپی ،کانه نگاری و ژئوشیمیایی کانسنگ معدن گلالی 1"
  هدی شیردره، مهرداد براتی
  بیست وچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، 1400
 12. "بررسی آلودگی زیست محیطی در معدن تراورتن دینگله کهریز 5 همدان"
  هدی شیردره، مهرداد براتی
  بیست وچهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، 1400
 13. "بررسی اثرات زیست محیطی معد نکار ی)معدن دینگل ه کهر ی ز 5 مطالعه موردی("
  زینب شریفی سرشت، مهرداد براتی
  سیزدهمین همایش ملی و اولین همایش بینالمللی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران، 1400
 14. "بررسی پتروگرافی و ژئوشیمی گارنتهای کوه ناز ملایر"
  مهرداد براتی، بهروز رفیعی، سوسن ابراهیمی
  سیزدهمین همایش ملی و اولین همایش بینالمللی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران، 1400
 15. "بررسی اثرات زیست محیطی معدن کاری سنگ های تزئینی به روش سینه کار طویل (معدن چایان سوخته مطالعه موردی)"
  زینب شریفی سرشت، مهرداد براتی
  سیزدهمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور، 1400
 16. "بررسی ژئوشیمی و کانی شناسی گارنت های صنعتی منطقه ی هال هال سفلی، زون ارومیه دختر، شمال غرب ایران"
  مهرداد براتی، فرزانه مولایی گزنق
  دوازدهمین همایش زمین شناسی اقتصادی ایران، 1399
 17. "مطالعه واکنشهای اکسیداسیون احیا و غیر آن در تشکیلبافت مارتیتیزیشن در معدن آهن بابا علی"
  مهرداد براتی
  دوازدهمین همایش زمین شناسی اقتصادی ایران، 1399
 18. "ارزیابی تغییرات کیفیت آب های سطحی اطراف لندفیل شهرستان ملایر"
  فاطمه نادری، مهرداد براتی
  دهمین همایش سراسری محیط زیست انرژی و منابع طبیعی پایدار، 1399
 19. "ژئوشیمی و نحوه رخداد کانه سازی مگنتیت در منطقه کرمجگان (جنوب کهک)، استان قم"
  حسین زندی، ابراهیم طالع فاضل، مهرداد براتی
  دوازدهمین همایش ملی تخضضی زمین شناسی دانشگاه پیام نور، 1398
 20. "بررسی خواص کیفی و کمی زمین شناسی مهندسی انواع تراورتن معدن دینگله کهریز 5 - همدان"
  مهرداد براتی، هدی شیردره
  دوازدهمین همایش ملی تخضضی زمین شناسی دانشگاه پیام نور، 1398
 21. "بررسی اثرات ساختاری و لایه رسی کارستی در استخراج معدن تراورتن دینگله کهریز 5"
  مهرداد براتی، هدی شیردره
  هفتمین همایش ملی زمین ساخت و زمین شناسی ساختاری ایران، 1398
 22. "نقش ساختارهای گسلی در تشکیل رگه های کوارتزی منطقه ارزانفود، جنوب خاور همدان"
  ابراهیم فتاحی جویا، مهرداد براتی، رضا علی پور
  یازدهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران، 1398
 23. "تاثیر شیمیایی شیرابه لندفیل ملایر بر آب جاری با تاکید بر غلظت فلزات سنگین"
  فاطمه نادری، مهرداد براتی
  بیست و دومین همایش انجمن زمین شناسی ایران، 1398
 24. "شواهد پهنه برشی در اندیس 2 آهن باباعلی – غرب استان همدان"
  مهرداد براتی، لیلا کریمیان نوید
  بیست و دومین همایش انجمن زمین شناسی ایران، 1398
 25. "ارزیابی زیست محیطی فرآیری طلا بر خاک معدن طلای زرش رًان ) شمال تکاب(: با تاکید بر سیاوید◊"
  فاطمه محمدی، محمد معانی جو، مهرداد براتی، عباس اروجی
  سی و هشتمین گردهمایی ملی علوم زمین، 1398
 26. "بررسی موقعیت کانه سازی سرب و روی در برگه چهارگوش خنداب با استفاده ازمنطق فازی"
  مهرداد براتی، مهیار یوسفی، پوریا زراعچی
  دهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران، 1397
 27. "شناسایی آنومالی ژئوشیمیایی با استفاده از روش فرکتال عیار- تعداد در جنوبغرب اردستان"
  اکرم السادات استادحسینی، مهرداد براتی، پیمان افضل، اینسونگ لی
  دهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران، 1397
 28. "کانی شناسی و ژئوشیمی عناصرنادر خاکی فلئوریت در اندیس معدنی یگانلی، شمال تکاب"
  پژمان ظفری ظفراباد، ابراهیم طالع فاضل، مهرداد براتی، عباس اروجی
  دهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران، 1397
 29. "کانی شناسی و شیمی گارنت های نوسانی در کانسار آهن کرمجگان (جنوب کهک)، کمربند ماگمایی ارومیه-دختر"
  حسین زندی، ابراهیم طالع فاضل، مهرداد براتی
  دهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران، 1397
 30. "مقایسه نقشه های فازیلجیک مرتبط با کانه سازی سرب و روی با معادن ورخدادهای کانه سازی در ناحیه مهاجران استان مرکزی"
  مهرداد براتی، مهیار یوسفی، پوریا زراعچی
  دهمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران، 1397
 31. "استفاده از نقشه های فازی لجیک در بررسی تیپ کانه سازی در نقشه چهارگوش خنداب، مالیر"
  مهرداد براتی، مهیار یوسفی، پوریا زراعچی
  اولین کنفرانس ملی مدلسازی در مهندسی معدن و علوم وابسته، 1397
 32. "شناسایی مناطق کانی ساز روی، سرب و نقره تیپ سدکس در نقشه چهارگوش مالیر"
  مهرداد براتی، مهیار یوسفی، پوریا زراعچی، نسرین چهاردولی
  اولین کنفرانس ملی مدلسازی در مهندسی معدن و علوم وابسته، 1397
 33. "بررسی کانه زایی و خصوصیات ژئوشیمی اندیس طلای یگانلی در جنوب شرق معدن زرشوران، شمال تکاب"
  پژمان ظفری ظفراباد، ابراهیم طالع فاضل، مهرداد براتی، عباس اروجی
  سی و ششمین گردهمایی و سومین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین، 1396
 34. "طراحی شبکه استنتاج الگوهای شاهد کانیسازی سرب و روی MVTدر نقشه چهارگوش خنداب"
  مهرداد براتی، مهیار یوسفی، پوریا زراعچی
  نهمین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران، 1396
 35. "زمین شناسی و کانی شناسی پوزولان زئولیتی کرفس، شرق شهرستان رزن"
  امنه لولومرجان، مهرداد براتی
  نهمین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران، 1396
 36. "مطالعه زمین گرمایی در معدن همه کسی 1"
  مهرداد براتی، سحر رنجبریان
  نهمین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران، 1396
 37. "بررسی کانی شناسی و سنگ نگاری معدن پوزولان گرمک - آوج"
  شکوفه رحیمی، محمد معانی جو، مهرداد براتی
  نهمین همایش ملی انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران، 1396
 38. "بررسی کانیشناسی سنگهای آذرین محدوده کانسار آهن شهرک 2"
  ناهید یوسف شاهی، محمد معانی جو، مهرداد براتی
  همایش ملی علوم زمین و توسعه پایدار، 1395
 39. "بررسی توزیع عناصر نادر خاکی در اندیس آهن کرفس، استان همدان"
  مهرداد براتی، نسا وکیلی شجاع، اکرم السادات استادحسینی، پوریا زراعچی
  هشتمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران، 1395
 40. "بررسی ژئوشیمیایی اندیس آهن چاه پلنگ در جنوب شرقی انارک"
  مهرداد براتی، رضا اعلائی بقراباد، اکرم السادات استادحسینی، پوریا زراعچی
  هشتمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران، 1395
 41. "بررسی توزیع عناصر نادر خاکی اندیس آهن چاه پلنگ در جنوب شرقی انارک"
  مهرداد براتی، رضا اعلائی بقراباد، اکرم السادات استادحسینی
  بیستمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، 1395
 42. "تحلیل آماری زمین شناختی داده های ژئو شیمیایی اندیس آهن کرفس، استان همدان"
  مهرداد براتی، نسا وکیلی شجاع، اکرم السادات استادحسینی
  بیستمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، 1395
 43. "غارشناسی شهر زیرزمینی ارزانفود، جنوب شرق همدان"
  مهرداد براتی، اکرم السادات استادحسینی
  سی وچهارمین گردهمایی علوم زمین، 1394
 44. "مطالعه ی عناصر نادر خاکی در کانسار آهن کورکورا-2"
  مهرداد براتی، محمد مستقیمی، میثم قلی پور
  سی وچهارمین گردهمایی علوم زمین، 1394
 45. "پتانسیل آلودگی در ذخیره طلا عشوند"
  مهرداد براتی، علی ستاره، اکرم السادات استادحسینی
  سی وچهارمین گردهمایی علوم زمین، 1394
 46. "زمین باستان شناسی دست کند ارزانفود، جنوب شرق همدان"
  مهرداد براتی، اکرم السادات استادحسینی
  سی وچهارمین گردهمایی علوم زمین، 1394
 47. "تعیین نواحی آنومالی احتمالی طلا، مس، سرب، آرسنک و عناصر همراه با استفاده از روش های آماری در ورقه 1:100،000 رزن"
  مهرداد براتی، راحله شهبازی، اکرم السادات استادحسینی
  اولین همایش ملی مهندسی عمران و زمین شناسی، 1394
 48. "مطالعه مواد معدنی با استفاده از داده های ماهواره ایی و تحلیل روش های نقشه برداری زاویه طیفی (SAM )و فیلتر انطباقی ( MF ) در ورقه 100000/1 رزن"
  مهرداد براتی، راحله شهبازی
  اولین همایش ملی مهندسی عمران و زمین شناسی، 1394
 49. "پیشنویس مقاله ارائه شده ثبت شده در 1394/12/11 0:37:16 ب.ظویژگیهای زمین شناسی و کانه زایی رخداد معدنی اندیس 2 باباعلی –استان همدان"
  مهرداد براتی، لیلا کریمیان نوید، اکرم السادات استادحسینی
  کنفرانس ملی علوم زمین و توسعه پایدار، 1393
 50. "ویژگیهای زمین شناسی و کانه زایی رخداد معدنی اندیس 2 باباعلی –استان همدان"
  مهرداد براتی، لیلا کریمیان نوید، اکرم السادات استادحسینی
  کنفرانس ملی علوم زمین و توسعه پایدار، 1393
 51. "بررسی زون های دگرسانی در کانسار آهن تکیه بالا، استان کردستان و ارتباط آن با کانی زایی آهن"
  مهرداد براتی، زهرا گلزارخجسته، اکرم السادات استادحسینی
  کنفرانس ملی علوم زمین و توسعه پایدار، 1393
 52. "مطالعه ھاله ھای دگرسانی( اپیدوتی شدن) در اندیس 2 معدن آھن باباعلی - شمال غرب استان ھمدان"
  مهرداد براتی، لیلا کریمیان نوید
  سی و دومین گردهمایی و نخستین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین (با محور نجات دریاچه ارومیه)، 1392
 53. "بررسی زونینگ در بلورھای مگنتیت کانسار آھن تکیه ی بالا، استان کردستان"
  مهرداد براتی، زهرا گلزارخجسته
  سی و دومین گردهمایی و نخستین کنگره بین المللی تخصصی علوم زمین (با محور نجات دریاچه ارومیه)، 1392
 54. "رخداد کانی سازی آهن آپاتیت همیجان نمونه ای از کانسارهای آهن -ماگمایی"
  سهراب عظیمی کوار، مهرداد براتی، میرعلی اصغر مختاری
  هفدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران، 1392
 55. "بررسی رامان اسپکتروسکوپی رگه های گرافیتی منطقه ازندریان"
  مهرداد براتی، آرزو محمدی
  پنجمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران، 1392
 56. "بررسی رامان اسپکتروسکوپی رگه های گرافیتی منطقه ازندریان"
  مهرداد براتی، آرزو محمدی
  پنجمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران، 1392
 57. "مطالعه کانی زایی رگه های گرافیت موجود درشمال شرق باتولیت الوند"
  مهرداد براتی، آرزو محمدی
  پنجمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران، 1392
 58. "مطالعه کانی زایی رگه های گرافیت موجود در شمال شرق باتولیست الوند"
  مهرداد براتی، آرزو محمدی
  پنجمین همایش انجمن زمین شناسی اقتصادی ایران، 1392