اعضای هیات علمی

میرحسین دزفولیان

میرحسین دزفولیان

میرحسین دزفولیان   (EN Page)

استادیار (بازنشسته)
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
ارائه چارچوبی جهت طبقه بندی کلان داده با استفاده از شبکه های عصبی ELM کارشناسی ارشد دانلود 1400/07/04
تولید سیستم پرسش و پاسخ بصری با استفاده از تجمیع روش های مبتنی بر تصویرکاوی، پایگاه های دانش و یادگیری هوشمند دکتری دانلود 1399/06/03
مهرداد باقری برچسب گذاری تصاویر بدون نمونه آموزشی با کمک شبکه های عصبی بازگشتی کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/17
امیرحسین براتی ارائه ی روشی برای شناخت حرکت دست به منظور تعامل پزشک با سیستم پیمایش تصاویر MRI در اتاق عمل با استفاده از حسگر کینکت کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/07
مجید رفیعی پاسخ به پرسش های مطرح شده از تصاویر به کمک تکنیک های یادگیری عمیق کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/30
امیرحسین زند کاوش زمانی موضوع با استفاده از روش FCA کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/30
مهنوش زندی رتبه بندی صفحات وب در جستجوی مفهومی به کمک روابط ساختاری و معنایی بین مفاهیم کارشناسی ارشد دانلود 1395/03/19
فاطمه سبحانی منش تولید ویدیو از تصاویر با استفاده از شبکه مولد رقابتی کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/31
حسن شاه محمدی تشخیص نقل به مضمون با استفاده از تکنیک های یادگیری عمیق کارشناسی ارشد دانلود 1397/10/30
مایده شیخ حسنی نظرکاوی جنبه گرا به کمک استخراج روابط معنایی کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/20
روح اله صفایی ارائه چارچوبی جهت طبقه بندی کلان داده با استفاده از شبکه های عصبی ELM کارشناسی ارشد دانلود 1400/07/04
زهرا عمیقی بررسی وحل چالش تقسیم بندی داده های جریان در داده های حجیم کارشناسی ارشد دانلود 1399/07/23
مجید کامران نژاد فهم سؤال در سیستم­های پرسش و پاسخ با یادگیری عمیق کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/30
سمیرا لویمی تولید سیستم پرسش و پاسخ بصری با استفاده از تجمیع روش های مبتنی بر تصویرکاوی، پایگاه های دانش و یادگیری هوشمند دکتری دانلود 1399/06/03
اکبر مقیمیان بازیابی تصویر مبتنی بر محتوا با استفاده از مدل کیسه ای از واژگان چند سطحی کارشناسی ارشد دانلود 1396/12/02
بی بی نیلوفر هاشمی شناسایی و دسته بندی ترافیک رمزشده با تاکید بر برنامه های کاربردی پیام رسان کارشناسی ارشد دانلود 1398/08/11
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 32 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
طراحی الگوریتم ها 2116071 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دوشنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته دوشنبه (15:00 - 16:00) 1402/04/19 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1401
مبانی کامپیوتر و برنامه سازی 2116058 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:00) 1402/04/11 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1401
محاسبات عددی 2112003 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1402/04/12 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1401
محاسبات عددی 2112003 2 02 هرهفته دوشنبه (16:00 - 18:00) 1401/11/05 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
محاسبات عددی 2112003 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1401/11/05 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
هوش مصنوعی و سیستم های خبره 2116076 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دوشنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته دوشنبه (15:00 - 16:00) 1401/11/08 (11:00 - 13:00) ترم اول 1401
طراحی الگوریتم ها 2116071 3 01 هرهفته شنبه (18:00 - 20:00) | هرهفته دو شنبه (18:00 - 19:00) | هرهفته دو شنبه (19:00 - 20:00) 1401/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
مبانی کامپیوتر و برنامه سازی 2116058 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:00) 1401/03/30 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
محاسبات عددی 2112003 2 02 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1401/03/31 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
محاسبات عددی 2112003 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1401/03/31 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
نظریه زبانها و ماشین ها 1014017 3 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 11:00) 1401/04/04 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1400
هوش مصنوعی و سیستم های خبره 1014061 3 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 17:00) 1401/03/30 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1400
محاسبات عددی 2112003 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/29 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
محاسبات عددی 2112003 2 02 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/29 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
هوش مصنوعی و سیستم های خبره 2116076 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:00) 1400/10/29 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
الگوریتم های پیشرفته 2116199 3 01 هفته های زوج یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/07 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
طراحی الگوریتم ها 2116071 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته دو شنبه (15:00 - 16:00) 1400/04/13 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
محاسبات عددی 2112003 2 02 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/07 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
محاسبات عددی 2112003 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/07 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
محاسبات عددی 2112003 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1399/10/24 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
نمایش 1 - 20 از 32 نتیجه
از 2