ابراهیم کارخانه ای

دانشیار

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/04/14

ابراهیم کارخانه ای

شیمی و علوم نفت / شیمی تجزیه

تماس

رایانامه:
تعداد بازدید: 110