ابراهیم احمدی

استاد

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/03/24

ابراهیم احمدی

کشاورزی / مهندسی بیوسیستم

عضویت های حرفه ای

  1. انجمن علمی ماشینهای کشاورزی ایران