ابراهیم احمدی

استاد

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/03/24

ابراهیم احمدی

کشاورزی / مهندسی بیوسیستم

دروس ارائه شده نیمسال جاری

نام درس واحد زمان ارائه درس ترم
روش های ارزیابی کیفی مواد غذایی(فناوری پس از برداشت) 3 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مهندسی پایدار 2 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
خواص مهندسی مواد بیولوژیکی پیشرفته(طراحی ماشینهای کشاورزی) 3 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
ماشین ها و تجهیزات بسته بندی مواد غذایی 2 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1402-1403