اعضای هیات علمی

فریدون جعفری

فریدون جعفری

فریدون جعفری   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

کتبمقالات
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
زهرا اقایی سمیرمی شناسایی عوامل محافظتی روان شناختی در مواجهه با شوک زندان کارشناسی ارشد دانلود 1397/10/18
حسین جعفری پناه نقش فناوری در پیشگیری از جرم کارشناسی ارشد دانلود 1394/09/30
حسین جلیلیان معیارهای دادرسی عادلانه در مرحله تحقیقات مقدماتی در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/11
نسرین جمشیدی مطالعۀ راهبردها و قواعد حاکم بر همکاری قضایی بین المللی در مواجهه با انتقال محکومان با تأکید بر نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/21
مریم حدادی رابطه بین آموزش و مهارتهای فنی و حرفه ای و پیشگیری از جرم کارشناسی ارشد دانلود 1395/03/04
فیروزه خدایاری سیکان بررسی قواعد تعیین صلاحیت در دادرسی های مدنی کارشناسی ارشد 1390/11/19
عباس خدابخشی تحلیل جرم شناختی نهاد انجمن معتادان گمنام ( NA) در مبارزه با اعتیاد (مطالعه موردی شهرستان تویسرکان) کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/20
فاروق خلیلی تعدد جرایم تعزیزی در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 کارشناسی ارشد دانلود 1394/09/28
معصومه دهقان نسب فر نظام حاکم بر تعیین مجازات زنان در حقوق ایران کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/26
نسترن رادمهر بررسی علل استعمال موادمخدر و روان گردان ها توسط دانشجویان و راهکارهای پیشگیری از آن (مطالعه موردی در خوابگاه-های دانشگاه بوعلی سینای همدان) کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/11
زهرا سرمستی اثر مستی بر مسئولیت کیفری در حقوق کیفری ایران و انگلستان کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/04
امیر عزیزی جبران خسارت وارده به متهم در جریان دادرسی کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/04
امیر قاسمی علی ابادی رویکرد عوام گرایی کیفری به مجازات اعدام در جرایم مواد مخدر کارشناسی ارشد دانلود 1393/09/25
حمیده کوهکن ایوری خسارت دادرسی کارشناسی ارشد 1390/10/04
سیدعلی موسوی بررسی حدود تادیب متعارف اطفال بزهکار در قانون مجازات اسلامی 1392 کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/04
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آئین دادرسی کیفری 1215143 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/26 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
حقوق جزای بین الملل 1215160 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/26 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
آئین دادرسی کیفری 1215143 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/08 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
حقوق جزای بین الملل 1215160 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/27 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
آئین دادرسی کیفری 1215143 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/29 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
حقوق جزای بین الملل 1215160 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/18 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
آئین دادرسی کیفری 1215143 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1398/03/29 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
نمایش 7 نتیجه
از 1