اعضای هیات علمی

حمید اصفهانی

حمید اصفهانی

حمید اصفهانی   (EN Page)

دانشیار 
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
بررسی اثر آلائیدن آلومینیوم و مس بر رفتار فتوکاتالیستی نانو میله های ZnO ایجاد شده به روش رسوب گذاری حمام شیمیایی کارشناسی ارشد دانلود 1400/07/28
بررسی رفتار سایشی پوشش بورایدی روی کاشتنی تیتانیوم در محیط شبیه ساز بدن کارشناسی ارشد دانلود 1401/07/10
بررسی اتصال ورق های مس در فرآیند نورد تجمعی پیوندی تقویت شده با نانوذرات بوراید تیتانیوم و آلومینیوم کارشناسی ارشد دانلود 1400/07/24
افزودن نانوذرات هیدروکسی آپاتیت به داربست های نانوساختار پلی کاپرولاکتان و بررسی رفتار رهایش پروتئین کارشناسی ارشد دانلود 1400/07/25
صبا افزا افزودن نانوذرات هیدروکسی آپاتیت به داربست های نانوساختار پلی کاپرولاکتان و بررسی رفتار رهایش پروتئین کارشناسی ارشد دانلود 1400/07/25
سمیرا رضایی مقدمیان بررسی رفتار سایشی پوشش بورایدی روی کاشتنی تیتانیوم در محیط شبیه ساز بدن کارشناسی ارشد دانلود 1401/07/10
زهره قدیمی بررسی اتصال ورق های مس در فرآیند نورد تجمعی پیوندی تقویت شده با نانوذرات بوراید تیتانیوم و آلومینیوم کارشناسی ارشد دانلود 1400/07/24
مریم محمدظاهری بررسی اثر آلائیدن آلومینیوم و مس بر رفتار فتوکاتالیستی نانو میله های ZnO ایجاد شده به روش رسوب گذاری حمام شیمیایی کارشناسی ارشد دانلود 1400/07/28
ادیب ابراهیمی پوشش دهی 2TiB/TiB بر روی تیتانیوم خالص تجاری و بررسی رفتار رویین و الکتروشیمیایی در محلول های رینگر و هنک . کارشناسی ارشد دانلود 1397/09/19
سهیلا اوصالی ساخت و بررسی رفتار الکترواپتیک نانوالیاف ZnO آلاییده شده با Al کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/04
فاطمه بختیارگنبدی ساخت و بررسی رفتار فتوالکتروشیمیایی لایه نازک ZnO آلاییده شده با Al تولید شده به روش الکتروریسی کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/07
راضیه چهارمحالی پبررسی رفتار الکتروشیمیایی پوشش هیدروکسی آپاتیت ایجاد شده روی آلیاژ AZ31B به روش اکسیداسیون الکترولیتی پلاسمایی در محلول شبیه ساز بدن کارشناسی ارشد 1397/04/24
الهه خداویسی توسعه پوشش های سرمت Cr3C2-NiCr و WC-Co-Cr بر زیرلایه آلیاژ آلومینیوم A356 با استفاده از روش HVOF کارشناسی ارشد دانلود 1399/12/17
مینو یدی صلاح لیزری سطح تیتانیوم خالص تجاری/ نانو الیاف هیدروکسی آپاتیت پوشش دهی شده با فرآیند الکتروریسی و بررسی رفتار زیست سازگاری کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/15
افشین سلطانمرادی بررسی اثر دانه گذاری ZnO به روش الکتروریسی بر رفتار الکترواپتیکی لایه نازک ZnO ایجاد شده به روش رسوب گذاری حمام شیمیایی کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/27
یاسمن قیاسی سنتز و بررسی اثر افزودنی نانو ذرات اکسید روی بر رفتار آنتی باکتریال داربست کامپوزیتی PCL// گزنه کارشناسی ارشد دانلود 1399/02/30
حبیب کریمی ایجاد پوشش نانو ساختار سد حرارتی بر پایه زیرکونیا بر روی سوپر آلیاژ پایه نیکل به روش اکسیداسیون الکترولیتی پلاسمایی کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/31
علی مسیبی بررسی رفتار جذب سطحی کاتیون های فلزات سنگین توسط نانو الیاف کامپوزیتی نایلون6/ نانو ذرات سرامیکی کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/08
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 33 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اصول مهندسی پلیمر 2118103 3 01 1403/04/09 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1402
ترمودینامیک مواد 1 2118021 3 01 1403/04/02 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1402
زیست فناوری در مهندسی مواد 2118248 2 01 1403/04/13 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1402
بایو مواد 2118110 2 01 1402/11/02 (08:30 - 10:30) ترم اول 1402
ترمودینامیک پیشرفته 2118236 2 01 1402/10/30 (10:30 - 12:30) ترم اول 1402
شیمی فیزیک مواد 2118078 3 01 1402/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1402
نانو فناوری پیشرفته1 2118187 2 01 1402/11/07 (08:30 - 10:30) ترم اول 1402
اصول مهندسی پلیمر 2118103 3 01 1402/04/05 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1401
ترمودینامیک مواد 1 2118021 3 01 1402/04/20 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1401
زیست فناوری در مهندسی مواد 2118248 2 01 1402/04/12 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1401
بایو مواد 2118110 2 01 1401/11/03 (09:00 - 11:00) ترم اول 1401
ترمودینامیک پیشرفته 2118236 2 01 1401/11/09 (11:00 - 13:00) ترم اول 1401
شیمی فیزیک مواد 2118078 3 01 1401/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
مواد و فرآیندهای پیشرفته 2118185 2 01 1401/11/10 (11:00 - 13:00) ترم اول 1401
اصول مهندسی پلیمر 2118103 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/24 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
ترمودینامیک مواد 1 2118021 3 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/23 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
زیست فناوری در مهندسی مواد 2118248 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1401/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
بایو مواد 2118110 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
ترمودینامیک پیشرفته مواد 2118230 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/20 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
شیمی فیزیک مواد 2118078 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/25 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
نمایش 1 - 20 از 33 نتیجه
از 2