اعضای هیات علمی

محمدمهدی حاجیلوئی محب

محمدمهدی حاجیلوئی محب

محمدمهدی حاجیلوئی محب   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
نسبت رفاه و گفتمان انقلاب اسلامی کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/30
مینا آذرکیش رابطه اشرافی گری مسئولان و تمایل به غرب از دیدگاه امام خمینی (ره) و رهبر انقلاب اسلامی کارشناسی ارشد دانلود 1399/12/17
ثریا حاجیان بازتاب آموزههای نهج البلاغه در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) (عدالت اجتماعی سیاسی) کارشناسی ارشد دانلود 1399/12/23
شورا قصری فر نسبت رفاه و گفتمان انقلاب اسلامی کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/30
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
سیاست، حکومت و مدیریت در نهج البلاغه 1223088 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1401/03/28 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
روش فهم نهج البلاغه 1223101 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/18 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران 1223052 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/05 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
حقوق و اقتصاد در نهج البلاغه 1223089 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/07 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
اندیشه و سیره سیاسی امام خمینی و مقام معظم رهبری 1223062 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1399/10/25 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
تحلیل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 1223027 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/21 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
آشنایی باقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران 1223020 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1398/04/03 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
نمایش 7 نتیجه
از 1