اعضای هیات علمی

یداله هنری لطیف پور

یداله هنری لطیف پور

یداله هنری لطیف پور   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

عضویت در مجامع ملی و بین المللیکتبمقالات
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
دلالت های سیاسی اندیشه عین القضات همدانی کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/28
جلیل اسدی تیموری تجربه تجدد ایرانی از نگاه شایگان؛ سنجش وضعیت معرفتی تمدن ایرانی ـ اسلامی در عصر جدید کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/30
میثم اقاخانی قدرت و ساز و کارهای کنترل و تحدید آن از منظر امام علی(ع) در نهج البلاغه کارشناسی ارشد دانلود 1398/07/16
سیدحسین جعفری رهیافت اخلاق و سیاست در فلسفه سیاسی معاصر:با تاکید بر آراء واندیشه های رضاداوری اردکانی والسیدر مک اینتایر کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/21
سیدحسین جعفری رهیافت اخلاق و سیاست در فلسفه سیاسی مدرن با تاکید بر اندیشه ها و آراء سیاسی رضا داوری اردکانی و السدیر مک اینتایر کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/21
افراسیاب جمالی نسبت دین و سیاست در اندیشه روشنفکران دینی ایران در دوره قبل و بعد از انقلاب اسلامی(1342ـ 1394) دکتری 1397/11/23
شهرام خداویسی بررسی مبانی گفتمان نوسلفی گری و نسبت آن با پدیده داعش کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/10
سهیلا دشته بررسی تحول و تطور اندیشه سیاسی شهید سید محمد باقر صدر کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/25
غلامرضا رنجبریان مبانی اندیشۀ ایرانشهری و تداوم آن در اندیشه های خواجه نظام الملک کارشناسی ارشد دانلود 1397/10/01
بهرام روحانی نژاد بررسی تأثیر اندیشه های فرانتس فانون براندیشه های سیاسی- اجتماعی علی شریعتی کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/17
مهری سیاوشی نسبت تبادل فرهنگی با معرفت شناسی فارابی کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/21
سکینه سلطانی بیرامی بررسی اصل تکلیف گرایی در اندیشه سیاسی امام خمینی ره کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/15
آذر غلامی بررسی رابطه حکومت اسلامی و تمدن اسلامی در اندیشه سیاسی امام خمینی ( ره) کارشناسی ارشد دانلود 1395/12/14
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 22 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اندیشه سیاسی در اسلام و ایران(2) 1315206 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/12 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
تبیین اندیشه های سیاسی 1315192 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/01 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
روش شناسی اندیشه سیاسی(اسلام و غرب) 1315167 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/13 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
اندیشه سیاسی در اسلام/ب/ 1315188 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1399/11/15 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
اندیشه ی سیاسی در غرب 1 1315025 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1399/11/11 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
سیاست و ادبیات ایران 1315113 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1399/11/11 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
مباحث نقلی اندیشه سیاسی در اسلام 1315184 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1399/11/13 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
اندیشه ی سیاسی در قرن بیستم 1315028 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
تبیین اندیشه های سیاسی 1315192 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران 1315048 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1399/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
روش تحقیق در علوم سیاسی 1315011 2 02 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/02 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
روش تحقیق در علوم سیاسی 1315011 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/02 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
اندیشه سیاسی در اسلام معاصر 1315189 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398
اندیشه ی سیاسی در غرب 1 1315025 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/14 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
سیاست و ادبیات ایران 1315113 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/16 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
مباحث نقلی اندیشه سیاسی در اسلام 1315184 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/17 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
مبانی اندیشه ی سیاسی در اسلام 1315029 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/24 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
اندیشه ی سیاسی در قرن بیستم 1315028 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1398/04/03 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1397
تبیین اندیشه های سیاسی 1315192 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1398/04/06 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
تئوریهای انقلاب 1315091 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) (10:00 - 12:00) ترم دوم 1397
نمایش 1 - 20 از 22 نتیجه
از 2