جلال اکبری

دانشیار

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/03/24

جلال اکبری

مهندسی / مهندسی عمران

دروس ارائه شده نیمسال جاری

نام درس واحد زمان ارائه درس ترم
محاسبات عددی 2 هرهفته چهارشنبه (08:00 - 10:00) نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
روش اجزا محدود مهندسی آب 3 هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مبانی برنامه نویسی کامپیوتر 3 هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
مبانی برنامه نویسی کامپیوتر 3 هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1402-1403