جلال اکبری

دانشیار

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/02/27

جلال اکبری

مهندسی / مهندسی عمران

ارتباط با صنعت

  1. مطالعات بهسازی لرزه ای ساختمانهای مرکز بهداشتی درمانی علایی و خانه بهداشت قروه-درگزین
    1401
  2. مطالعات ارزیابی وضعیت سازه ای درمانگاه سمیعی 1 همدان
    1400