اعضای هیات علمی

حسین جهانیان

حسین جهانیان

حسین جهانیان   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
تأثیر سطوح مختلف انرژی قابل سوخت و ساز و مکمل سلنومتیونین در جیره بر عملکرد و خصوصیات تخم مرغ در مرغ های تخمگذار کارشناسی ارشد دانلود 1399/12/26
اثر اندازه ذرات کلسیم بر قابلیت هضم کلسیم و فسفر،عملکرد و کیفیت پوسته تخم مرغ در مرغان تخم گذار سویه نیک چیک کارشناسی ارشد 1399/12/20
امیرحسین حامدی نژاد تأثیر سطوح مختلف انرژی قابل سوخت و ساز و مکمل سلنومتیونین در جیره بر عملکرد و خصوصیات تخم مرغ در مرغ های تخمگذار کارشناسی ارشد دانلود 1399/12/26
رضا خلیل منش اثر اندازه ذرات کلسیم بر قابلیت هضم کلسیم و فسفر،عملکرد و کیفیت پوسته تخم مرغ در مرغان تخم گذار سویه نیک چیک کارشناسی ارشد 1399/12/20
سمیه سبزی پور اثر عصاره گیاه شیرین بیان،پری بیوتیک اکتیوموس ® وآنتی بیوتیک فلاوومایسین بر صفات عملکردی و فیزیولوژیکی در پولت های تخم گذار کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/05
سمیه سبزی پور اثر عصاره گیاه شیرین بیان،پری بیوتیک اکتیوموس ® وآنتی بیوتیک فلاوومایسین بر صفات عملکردی و فیزیولوژیکی در پولت های تخم گذار کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/05
مهدی آقا بصیری سرابی تعیین نیازمندی ترئونین و اثر آن بر عملکرد، سیستم ایمنی و مورفولوژی روده باریک جوجه های گوشتی کارشناسی ارشد 1398/06/31
الهه اکبری تأثیر سطوح مختلف انرژی قابل سوخت و ساز و پودر زردچوبه در جیره بر عملکرد و خصوصیات تخم مرغ در مرغ های تخمگذار کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/15
ارمان بهرامی تاثیر سطوح مختلف انرژی قابل سوخت و سازبر مکمل سلنیوم مخمری در جیره بر عملکرد و خصوصیات تخم مرغ در مرغان تخمگذار کارشناسی ارشد 1398/09/30
زهرا بهرامی بررسی اثر پری بیوتیک بایوماس بر جمعیت میکروفلورهای روده باریک و عملکرد مرغ های تخم گذار، های لاین 36-W کارشناسی ارشد 1392/12/07
هادی جعفری فروزش تاثیر سطوح مختلف پودر دانه اسپند در جیره بر عملکرد و خصوصیات تخم مرغ در مرغ های تخمگذار کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/31
میلاد حاتمی تأثیر سطوح مختلف انرژی قابل سوخت و ساز و مکمل مس- متیونین در جیره بر عملکرد، خصوصیات لاشه و وضعیت سیستم ایمنی جوجه های گوشتی کارشناسی ارشد 1398/11/30
رضا حاجیلوییان مرفه تاثیر سطوح مختلف انرژی قابل سوخت و ساز و مکمل سلنومتیونین در جیره بر عملکرد، خصوصیات لاشه و وضعیت سیستم ایمنی جوجه های گوشتی کارشناسی ارشد دانلود 1398/09/30
سیده پروانه حسینی تأثیر سطوح مختلف انرژی قابل سوخت و ساز و پودر ریشه زنجبیل در جیره بر عملکرد و خصوصیات تخم مرغ در مرغ های تخمگذار کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/15
سمیه سبزی پور اثر عصاره گیاه شیرین بیان،پری بیوتیک اکتیوموس ® وآنتی بیوتیک فلاوومایسین بر صفات عملکردی و فیزیولوژیکی در پولت های تخم گذار کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/05
سمیه سبزی پور اثر عصاره گیاه شیرین بیان،پری بیوتیک اکتیوموس ® وآنتی بیوتیک فلاوومایسین بر صفات عملکردی و فیزیولوژیکی در پولت های تخم گذار کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/05
سمیه سبزی پور اثر عصاره گیاه شیرین بیان،پری بیوتیک اکتیوموس ® وآنتی بیوتیک فلاوومایسین بر صفات عملکردی و فیزیولوژیکی در پولت های تخم گذار کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/05
سمیه سبزی پور اثر عصاره گیاه شیرین بیان،پری بیوتیک اکتیوموس ® وآنتی بیوتیک فلاوومایسین بر صفات عملکردی و فیزیولوژیکی در پولت های تخم گذار کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/05
سمیه سبزی پور اثر عصاره گیاه شیرین بیان،پری بیوتیک اکتیوموس ® وآنتی بیوتیک فلاوومایسین بر صفات عملکردی و فیزیولوژیکی در پولت های تخم گذار کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/05
سمیه سبزی پور اثر عصاره گیاه شیرین بیان،پری بیوتیک اکتیوموس ® وآنتی بیوتیک فلاوومایسین بر صفات عملکردی و فیزیولوژیکی در پولت های تخم گذار کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/05
ژیلا شکری اثر عصاره رازیانه و منگنز- اسیدآمینه بر استحکام استخوان درجوجه های گوشتی کارشناسی ارشد دانلود 1396/12/10
احمد عزیزی تعیین نیازمندی های آرژنین قابل هضم با استفاده از معادلات تابعیت و اثر آن بر عملکرد و سیستم ایمنی مرغ های تخم گذار سویه های لاین کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/15
محمد فرزانه فر تأثیر سطوح مختلف پودر آویشن شیرازی و جوانه میخک در جیره بر عملکرد، خصوصیات لاشه و وضعیت سیستم ایمنی جوجه های گوشتی کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/13
علی قاسمی شبیه سازی برخی اجزاء غذایی پلت طی مراحل پلت سازی از برخی پسماند های کشاورزی و غذایی و اثر اجزاء غذایی بر خواص فیزیکی و مکانیکی پلت دکتری دانلود 1397/11/23
محسن کاشفی لعل تاثیر منابع مختلف چربی و سطوح مختلف متیونین در جیره بر عملکرد، خصوصیات لاشه، وزن اندام های گوارشی و وضعیت سیستم ایمنی بلدرچین ژاپنی کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/13
اسماعیل کاظمی چمازکتی تأثیر سطوح مختلف دانه اسپند در جیره بر عملکرد، خصوصیات لاشه و وضعیت سیستم ایمنی جوجه های گوشتی کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/25
یاسین کریمی اثر باقی مانده رستورانی بر عملکرد، قابلیت هضم مواد مغذی، پارامترهای خونی، مورفولوژی روده و صفات تخم بلدرچین ژاپنی کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/12
صفورا لطفی تأثیر سطوح مختلف دانه اسپند در جیره بر عملکرد و خصوصیات تخم بلدرچین های ژاپنی تخمگذار کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/13
حسین نوردار بررسی آزمایشگاهی اثرات روشهای مختلف فرآوری بر ارزش غذایی اندام هوایی سیب زمینی کارشناسی ارشد 1392/07/08
مجید یوسفی بررسی تاثیر استفاده از پسمانده پایه قارچ دکمه ای در تغذیه بره های نر مهربان کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/13
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 28 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمایشگاه تغذیه 2221250 1 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص ترم دوم 1400
آزمایشگاه تغذیه 2221250 1 02 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) نامشخص ترم دوم 1400
آشنایی با دامپروری ایران 2221050 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/23 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
توکسینها و مواد مغذی در طیور 2221320 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1401/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
گوارش و سوخت و ساز در طیور 2221295 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1401/04/01 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
پرورش مرغ اجداد و مادر 2221361 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
جوجه کشی 2221070 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/19 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
آزمایشگاه تغذیه 2221250 1 01 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) نامشخص ترم دوم 1399
آزمایشگاه تغذیه 2221250 1 02 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص ترم دوم 1399
آشنایی با دامپروری ایران 2221050 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/02 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
توکسینها و مواد مغذی در طیور 2221320 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/08 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
گوارش و سوخت و ساز در طیور 2221295 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/09 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
بیوشیمی عمومی 2211009 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
پرورش طیور 2221258 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/22 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
جوجه کشی 2221070 2 01 هرهفته دو شنبه (12:00 - 14:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/10/21 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
روش تحقیق 2221129 2 01 نیمه اول ترم چهار شنبه (10:00 - 12:00) | نیمه دوم ترم چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/30 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
آزمایشگاه تغذیه 2221250 1 03 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/13 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
آزمایشگاه تغذیه 2221250 1 02 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1399/03/13 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
آزمایشگاه تغذیه 2221250 1 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/13 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
آشنایی با دامپروری ایران 2221050 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/26 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
نمایش 1 - 20 از 28 نتیجه
از 2