اعضای هیات علمی

منصور خوشخویی

منصور خوشخویی

منصور خوشخویی   (EN Page)

استادیار (بازنشسته)
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
پریسا آذریون بررسی رابطه میزان استفاده از رسانه های ارتباطی و گرایش دانشجویان دختر دانشگاه بوعلی سینا به حجاب در سال تحصیلی 92-1391 کارشناسی ارشد 1392/06/31
اصغر جمشیدی خورشیدی بررسی عوامل موثر بر تدوین برنامه درسی اسلامی ایرانی در دوره های ابتدایی و متوسطه از دیدگاه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی درسی دانشگاه های تهران در سال تحصیلی 92-1391 کارشناسی ارشد 1392/04/18
ناصر جوادی ترتیب اخلاقی براساس تمثیل ها در کلام علوی کارشناسی ارشد 1392/10/23
صدیقه ربانی بررسی رابطه سبک های تربیتی خانواده با عزت نفس دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا سال تحصیلی 93-92 کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/31
مینا رمضانی بررسی تأثیر آموزش داستان فلسفی بر رشد مهارتهای تفکر فلسفی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی دختر ناحیه یک شهر همدان در سال تحصیلی 92-1391 کارشناسی ارشد 1391/12/23
جواهر عیسی زاده تورسری مطالعه تطبیقی آرای تربیتی ملاحسن فیض کاشانی و جان آموس کومینوس کارشناسی ارشد 1391/06/27
حسین فانی ملکی نقد تطبیقی انسان شناسی نوعمل گرایی ریچارد رورتی بر اساس دیدگاه محمد حسین طباطبایی کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/06
مجتبی فرهمندراد بررسی رابطه بین استفاده از رسانه های ارتباطی جدید و تربیت اخلاقی در دانش آموزان پسر مقطع متوسطه ناحیه 1 شهر همدان در سال تحصیلی 93-1392 کارشناسی ارشد 1392/11/29
کیومرث قیصری گودرزی نگرش زیبایی شناسی قرآن در معرفی انسان و مظاهر جهان هستی و دلالتهای ان در روشهای تربیتی کارشناسی ارشد 1391/06/29
اعظم کریمی ظفرابادی بررسی تربیت زیبایی شناسی در سند برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/16
فاطمه متقی بررسی رابطه سبک های تربیتی خانواده با نگرش دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا نسبت به ازدواج در سال تحصیلی 93-92 کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/31
سیاوش مظفری بررسی میزان تأکید کتاب های تعلیمات دینی و معارف اسلامی، ادبیات فارسی و تاریخ پایه دوم راهنمایی بر مؤلفه های تربیت معنوی از دیدگاه دبیران شهر کرمانشاه در سال تحصیلی 91-1390 کارشناسی ارشد 1391/07/10
محسن منیری فر میزان تأکید کتاب های بخوانیم دوره ابتدایی بر مهارت های تفکر فلسفی کارشناسی ارشد 1391/12/08
صغری نجفی مطالعه تطبیقی مبانی تربیتی فرهنگ مهدویت و لیبرالیسم کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/04
علی نیکو فرید بررسی تطبیقی آرای تربیتی کانت و مولوی کارشناسی ارشد 1391/07/10
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تعلیم و تربیت اسلامی 1313238 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1401/04/05 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
روانشناسی دین 1313047 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1401/04/02 (16:00 - 18:00) ترم دوم 1400
تاریخ تعلیم و تربیت در اسلام و ایران 1219394 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/18 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
فلسفه علم روانشناسی 1313048 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/22 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
مبانی فلسفی تربیت اسلامی 1219370 2 01 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/26 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
مبانی فلسفی تربیت اسلامی 1219370 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1399/10/27 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
نمایش 6 نتیجه
از 1