نفیسه سلیمانی

استادیار

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/04/14

نفیسه سلیمانی

مهندسی / مهندسی صنایع