اعضای هیات علمی

نرجس آقاجانی

change-logo

نرجس آقاجانی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
ارزیابی ویژگی های فیزیکی، شیمیایی، حسی و میکروبی سس تهیه شده با نانوامولسیون اسانس گلپر و آب انار کارشناسی ارشد دانلود 1400/11/30
تاثیر فیلم خوراکی زئین ذرت و عصاره شوید بر افزایش ماندگاری ماهی کپور معمولی در شرایط یخچال کارشناسی ارشد دانلود 1400/11/09
علی ذوالفقاری تاثیر فیلم خوراکی زئین ذرت و عصاره شوید بر افزایش ماندگاری ماهی کپور معمولی در شرایط یخچال کارشناسی ارشد دانلود 1400/11/09
حنانه گندم کار ارزیابی ویژگی های فیزیکی، شیمیایی، حسی و میکروبی سس تهیه شده با نانوامولسیون اسانس گلپر و آب انار کارشناسی ارشد دانلود 1400/11/30
فهیمه احمدی تاثیر افزودن آرد هسته زردآلو و عصاره مالت برکیفیت و خواص حسی کیک اسفنجی کارشناسی ارشد دانلود 1399/12/19
سحر جمالی افزایش ماندگاری فیله ماهی قزل آلا پوشش داده شده با ژل آلوئه ورا حاوی نانوامولسیون اسانس زنجبیل کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/09
سمیرا جوانی سراجی تاثیر روش های مختلف عصاره گیری بر فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره های تفاله انار در پایداری اکسیداتیو روغن های خوراکی در دماهای مختلف کارشناسی ارشد دانلود 1397/08/14
حکیمه حسن عبدالی بررسی اثرات پوشش دهی ژل آلوئه ورا غنی شده با عصاره دارچین بر عمر انبارداری میوه خرمالو کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/16
سپیده رحمتی بهینه سازی فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره های میوه سماق در پایداری اکسیداتیو روغن خوراکی تحت حرارت کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/14
زینب زنگانه تولید و بررسی فیلم های خوراکی ترکیبی بر پایه موسیلاژ دانه به و ایزوله پروتئین آب پنیر کارشناسی ارشد 1394/06/09
مهتاب صدیق بررسی ویژگی های فیزیکوشیمیایی نانوفیلم فعال غنی شده با اسانس شوید و نانو ذره اکسید روی بر پایه ایزوله پروتئین سویا کارشناسی ارشد دانلود 1399/12/27
محدثه عبداللهی بهینه سازی تاثیر پوشش غنی شدة آلوئه ورا با اسانس گلپر بر ماندگاری برش های میوة پرتقال کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/16
آرزو مشیری روشن تعیین فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره دانه ی زنیان و تأثیر آن در پایداری اکسیداتیو روغن گیاهی کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/24
صدف منصوری تولید سس مایونز فاقد نگهدارنده با استفاده از نانوامولسیون اسانس آویشن دنایی کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/07
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 30 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اصول مهندسی صنایع غذائی 1 1611034 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00) 1402/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1401
تکنولوژی غلات 1611174 1 01 هرهفته چهارشنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم دوم 1401
تکنولوژی غلات 1611174 1 02 هرهفته چهارشنبه (14:00 - 16:00) نامشخص ترم دوم 1401
تکنولوژی غلات 1611173 2 01 هرهفته چهارشنبه (08:00 - 10:00) 1402/04/07 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1401
طرح آزمایشات در صنایع غذایی 1611162 1 02 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص ترم دوم 1401
طرح آزمایشات در صنایع غذایی 1611162 1 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم دوم 1401
طرح آزمایشات در صنایع غذایی 1611161 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1402/04/21 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1401
فرآوری محصولات جانبی و ضایعات مواد غذایی 1611135 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1402/04/12 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1401
بیوشیمی عمومی 1611007 3 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های فرد چهارشنبه (14:00 - 16:00) 1401/10/24 (09:00 - 11:00) ترم اول 1401
تجزیه مواد غذایی 1611168 2 02 هرهفته چهارشنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم اول 1401
تجزیه مواد غذایی 1611168 2 01 هرهفته چهارشنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم اول 1401
تکنولوژی قند 1611180 1 02 هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم اول 1401
تکنولوژی قند 1611179 2 01 هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) 1401/11/01 (11:00 - 13:00) ترم اول 1401
صنایع غذایی پیشرفته 1611129 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1401/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
اصول مهندسی صنایع غذائی 1 1611034 3 01 هفته های فرد شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/24 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
تکنولوژی غلات 1611174 1 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم دوم 1400
تکنولوژی غلات 1611174 1 02 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص ترم دوم 1400
تکنولوژی غلات 1611173 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/28 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
سردخانه و انبار 1412103 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته پنج شنبه (09:00 - 10:00) 1401/03/28 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
طرح آزمایشات در صنایع غذایی 1611162 1 02 هرهفته یک شنبه (12:00 - 14:00) نامشخص ترم دوم 1400
نمایش 1 - 20 از 30 نتیجه
از 2