اعضای هیات علمی

محمدرضا یوسف زاده چوسری

محمدرضا یوسف زاده چوسری

محمدرضا یوسف زاده چوسری   (EN Page)

دانشیار 
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
ارائه مدل مطلوب برنامه درسی برای پرورش هویت خودشرح حال نویسی دانش آموزان دوره اول متوسطه دکتری دانلود 1398/12/11
بررسی ویژگی های عناصر اساسی برنامه درسی از منظر رئالیسم انتقادی کارشناسی ارشد دانلود 1398/10/17
سنجش میزان اثربخشی برنامه آموزش مهارت های زندگی در مراکز پیش دبستانی شهر همدان در سال تحصیلی 98-97 از دیدگاه مربیان کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/30
عاطفه احمدوندکهریزی شناسایی عوامل مؤثر بر کارآفرینی مدارس از دیدگاه مدیران، دبیران و دانش آموزان هنرستان های کاردانش و فنی و حرفه ای شهر همدان کارشناسی ارشد دانلود 1397/09/11
موسی آداک ارائه مدل برنامه درسی برای تربیت اقتصادی دانش آموزان دوره دوّم ابتدایی دکتری دانلود 1397/11/16
سمانه یادگاری بررسی مشکلات خاص دانشجویان دانشکده های تک جنسیتی، ازدیدگاه دانشجویان واعضاء هیأت علمی (مطالعه موردی دانشکده صنایع غذایی بهار) کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/12
پریسا آذریون بررسی رابطه میزان استفاده از رسانه های ارتباطی و گرایش دانشجویان دختر دانشگاه بوعلی سینا به حجاب در سال تحصیلی 92-1391 کارشناسی ارشد 1392/06/31
صدف ایمانی رابطه بین برنامه درسی پنهان با تحلیل رفتگی آموزشی دانشجویان دانشگاهبوعلی سینا کارشناسی ارشد 1392/04/15
خدیجه بساطی بررسی جایگاه تخیل در برنامه بخوانیم و بنویسیم پایه سوم ابتدایی از دیدگاه معلمان زن آموزش و پرورش ناحیه 1 شهر همدان در سال تحصیلی 93-1392 کارشناسی ارشد 1393/07/06
اعظم بهرامی اسعد بررسی میزان مصادیق برنامه درسی پوچ در دوره متوسطه از دیدگاه معلمان و دانش آموزان ناحیه 1 شهر همدان در سال تحصیلی 93- 1392 کارشناسی ارشد 1393/07/01
لادن بهروج شناسایی ویژگی های مطلوب خدمات پشتیبانی آموزشی در دانشگاه های الکترونیکی و مقایسه دانشگاه های الکترونیکی ایران با آن کارشناسی ارشد 1392/07/03
رحمان پاریاد بررسی مبانی فلسفی آموزش بین رشته ای حقوق کودک در دوره ابتدایی به منظور ارائه یک چارچوب مفهومی دکتری دانلود 1396/09/29
شهرام پور آذین بررسی نظریه ی معناگرایی (ساختارگرایی و پساساختاگرایی) و دلالت های آن بر تعلیم و تربیت کارشناسی ارشد 1391/07/12
اعظم جلالی فرزام بررسی میزان موفقیت اجرایی طرح درس پژوهی در مدارس استثنایی دوره ابتدایی شهر همدان در سال تحصیلی 92-1391 کارشناسی ارشد 1392/07/01
اصغر جمشیدی خورشیدی بررسی عوامل موثر بر تدوین برنامه درسی اسلامی ایرانی در دوره های ابتدایی و متوسطه از دیدگاه دانشجویان کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی درسی دانشگاه های تهران در سال تحصیلی 92-1391 کارشناسی ارشد 1392/04/18
طاهره حسینی بررسی تطبیقی عناصر اساسی برنامه درسی از منظر دو نظریه برنامه درسی نومفهوم گرایی و بازسازی گرایی اجتماعی کارشناسی ارشد دانلود 1394/08/12
زینب حمیدی فراهانی پیش بینی فرسودگی تحصیلی براساس حس تعلق به مکان و اخلاق تحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد دانلود 1397/04/20
سارا خداویسی مقایسه قابلیت های سواد اطلاعاتی و مهارت های پژوهشی فناورانه دانشجویان دانشگاه های حضوری و الکترونیکی کارشناسی ارشد 1392/07/03
طاهره خزاعی پیش بینی فرسودگی تحصیلی دانشجویان براساس باور به دنیای عادلانه و ناعادلانه و عدالت آموزشی کارشناسی ارشد دانلود 1397/04/20
معصومه خنکدار طارسی بررسی میزان تأکید کتاب درسی علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی بر مهارت های فلسفی دانش آموزان از دیدگاه معلمان شهر همدان در سال تحصیلی 91-1390 کارشناسی ارشد 1391/07/09
مریم دادار آسیب شناسی برنامه درسی مدارس مناطق مرزی دخترانه دوره اول متوسطه (مطالعه موردی شهر سرپل ذهاب) کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/09
فائزه دهنوی تحلیل کتاب مطالعات اجتماعی پایه ششم ابتدایی از لحاظ میزان تأکید بر فرهنگ کار از دیدگاه معلمان شهر همدان در سال تحصیلی 96-95 کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/11
قاسم راهی بررسی جایگاه هوش فضایی در برنامه درسی دوره ابتدایی از دیدگاه معلمان ابتدایی ناحیه یک شهر همدان در سال تحصیلی 91-1390 کارشناسی ارشد 1391/04/25
الهام رضایی راسخ بررسی چالش های ساختاری مربوط به نظارت و ارزشیابی کیفیت آموزش در دوره دوم متوسطه از دیدگاه معلمان (مطالعه موردی شهرستان هرسین) کارشناسی ارشد دانلود 1397/10/16
مریم رضوانیان ساخت و اعتباریابی پرسشنامه تربیت فرهنگی بر اساس دیدگاه امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/07
مینا رمضانی بررسی تأثیر آموزش داستان فلسفی بر رشد مهارتهای تفکر فلسفی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی دختر ناحیه یک شهر همدان در سال تحصیلی 92-1391 کارشناسی ارشد 1391/12/23
بهنام زارعی دارابخانی بررسی رابطه بین هوش عاطفی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان ناحیه 2 شهر کرمانشاه در درس فیزیک 2 سال تحصیلی 90-1389 کارشناسی ارشد 1391/07/01
حامد سوری بررسی نقش سکوت (تأمل) در تربیت معنوی و پیامدهای آن بر تعلیم و تربیت کارشناسی ارشد 1391/11/14
حلیمه شاهرخی بررسی رابطه بین سبک یادگیری واک با انگیزش پیشرفت دانش آموزان دوره ی دوم متوسطه ناحیه یک شهر همدان در سال تحصیلی 94-93 کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/05
مرتضی شاه مرادی ارائه مدل برنامه درسی سیاسی برای دانش آموزان دوره اول متوسطه ایران دکتری دانلود 1396/10/27
فاطمه شمس بررسی ارتباط عمودی برنامه درسی پایه پنجم و ششم ابتدایی از دیدگاه معلمان کارشناسی ارشد دانلود 1395/10/05
سمیه غلامی بررسی تاثیر درس پژوهی بر میزان رشد حرفه ای معلمان پایه ششم منطقه قهاوند در سال تحصیلی 93-1394 کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/09
رضوان فاتحی بررسی رابطه سبک های مدیریت کلاس با خودارزشیابی دانشجویان کارشناسی 92-93 دانشکده ادبیات کارشناسی ارشد 1393/07/12
سیده عطیه قوامی همدانی شناسایی ویژگی های عناصراساسی برنامه درسی از منظر تئوری تنوع کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/07
مهوش کاکاوندی پیرسرابی بررسی مصادیق هوش ریاضی-منطقی در آیات قرآن کریم کارشناسی ارشد دانلود 1392/04/18
زهرا کرمی بررسی نقش استاد در برنامه درسی با توسعه حرفه ای وی و رضایت و پیشرفت تحصیلی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه بوعلی سینا در سال تحصیلی 91-1390 کارشناسی ارشد 1392/07/09
مصطفی کریمی بررسی تأثیر آموزش قصه بر رشد مهارت های تفکر فلسفی دانش آموزان پایه چهارم مقطع ابتدایی شهر همدان ناحیه 1 کارشناسی ارشد 1391/11/16
آرزو کمری مرام مقایسه عملکرد تحصیلی دانشجویان با آزمون و بدون آزمون دوره کارشناسی ارشد دانشگاه بوعلی سینا کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/19
فریدون گلزارخجسته ارزشیابی محتوای برنامه درسی کتاب دین و زندگی پایه سوم دوره دوم متوسطه، براساس اصول ارزشیابی برنامه درسی از دیدگاه معلمان و دانش آموزان کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/12
آزاده مرادی پیش بینی وضعیت شادمانی دانشجویان با توجه به مولفه های برنامه درسی پنهان کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/08
داود میرزایی فر طراحی الگوی ارزشیابی کیفیت برنامه درسی دوره کارشناسی پیوسته دانشگاه فرهنگیان دکتری دانلود 1396/10/27
اعظم معتمدی بررسی تأثیر سبک های آموزشی (مداخله ای، تعاملی، غیرمداخله ای) برخورد کارآمدی دانش آموزان دختر پایه دوم متوسطه در درس فیزیک 2 در سال تحصیلی 91-90 کارشناسی ارشد 1391/04/25
محسن منیری فر میزان تأکید کتاب های بخوانیم دوره ابتدایی بر مهارت های تفکر فلسفی کارشناسی ارشد 1391/12/08
مژگان موسوی بررسی میزان سازگاری برنامه درسی مراکز پیش دبستانی شهرستان هرسین بابرنامه درسی مصوب کارشناسی ارشد دانلود 1397/10/16
میثم نعمتی خرام بررسی رابطه بین هوش فضایی با خودکارآمدی معلمان دوره دوم متوسطه ناحیه 2 کرمانشاه در سال تحصیلی94-1393 کارشناسی ارشد دانلود 1394/10/09
مینا نوری موحد بررسی چالش های آموزش ابتدایی از دیدگاه معلمان ناحیه یک شهر همداندر سال تحصیل 1395-1394 کارشناسی ارشد دانلود 1395/03/11
جواد هوشدار رابطه بین اشکال ارائه ثانویه با میزان یادگیری مستقل دانش آموزان پایه دوم (دوره اول متوسطه) ناحیه 1 همدان در درس هنر در سال تحصیلی 94-93 کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/11
مریم هوشمندی شجاع بررسی تأثیر تربیتی کاربرد روش تدرس ایفای نقش در درس تارخ بر دانش آموزان دختر پایه دوم راهنمایی شهرستان اسدآباد در سال تحصیلی 92-1391 کارشناسی ارشد 1392/07/08
محمد یوسفی گل ارزشیابی نظام یاددهی – یادگیری برنامه تعالی مدیریت مدارس دوره ی اول متوسطه از دیدگاه مدیران ومعلمان شهر همدان کارشناسی ارشد دانلود 1396/10/10
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 26 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اصول و روش های طراحی ،اجرا و ارزشیابی برنامه های درسی 1219369 2 01 هفته های فرد یک شنبه (16:00 - 18:00) | هفته های زوج یک شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/05 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
رویکردها و نظریه های برنامه درسی 1219238 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1400/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
متون تخصصی در برنامه درسی2 1219256 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1400/03/31 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
نظریه های یادگیری و الگوهای تدریس 1219257 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
تغییر و اجرای برنامه درسی 1219262 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1399/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
مبانی روانشناختی و اجتماعی در برنامه درسی 1219255 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1399/10/22 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
متون تخصصی 1219299 2 02 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
متون تخصصی 1219299 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
متون تخصصی در برنامه درسی1 1219251 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1399/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
نظریه های برنامه درسی 1219365 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1399/10/20 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
متون تخصصی 1219299 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/01 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
متون تخصصی در برنامه درسی2 1219256 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/24 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
نظریه های یادگیری و الگوهای تدریس 1219257 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
نظریه های ارزشیابی و آزمون سازی و کاربرد آنها در زبان فارسی 1225101 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/07 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
تغییر و اجرای برنامه درسی 1219262 2 01 هفته های فرد دو شنبه (14:00 - 16:00) | هفته های زوج دو شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/14 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
مبانی روانشناختی و اجتماعی در برنامه درسی 1219255 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1398/10/14 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
متون تخصصی 1219299 2 02 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/14 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
متون تخصصی 1219299 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/14 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
متون تخصصی در برنامه درسی1 1219251 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/18 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
نظریه های برنامه درسی 1219365 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/18 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
نمایش 1 - 20 از 26 نتیجه
از 2