رضا علی پور

استادیار

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/04/14

رضا علی پور

علوم پایه / زمین شناسی