اعضای هیات علمی

آرمان بختیاری

آرمان بختیاری

آرمان بختیاری   (EN Page)

دانشیار 
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
جریره اکبرزاده بررسی دین یشت (متن اوستایی، آوانویسی، ترجمه، توضیحات و واژه نامه) کارشناسی ارشد 1390/07/10
مریم آلیانی بررسی کلان جاینام های استان گیلان کارشناسی ارشد 1390/06/26
فرناز خیراندیش بررسی انگاره منجی باوری در گاهان و یشت ها کارشناسی ارشد 1390/11/18
محبوبه خلیلی بررسی توصیفی- در زمانی دستگاه واجی و صرف اسم و فعل در گویش تنگسیری کارشناسی ارشد 1390/11/18
رویا سیفی بررسی ساختارفعل در گویش درو کارشناسی ارشد 1390/06/30
حسین سلگی توصیف دستگاه فعل در گویش هورامی کارشناسی ارشد 1391/04/18
محمدعلی فتحی زاده بررسی اسطوره و واقعیت در متن های غیر دینی پهلوی کارشناسی ارشد 1392/09/27
زهره فرهنگیان روش های کاربرد عناصر باستانی و میانه زبان های ایرانی در واژه گزینی فارسی کارشناسی ارشد 1391/06/27
مهرناز منتصر کوهساری بررسی درواسپ یشت (آوانویسی، ترجمه متن، یادداشت ها و واژه نامه) کارشناسی ارشد 1390/08/09
فاطمه هاشمی زاده ابرقویی بررسی متن های فارسی به خط مانوی از تورفان کارشناسی ارشد 1392/09/19
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 46 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اسطورهشناسی و اساطیر ایران 1228074 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) 1401/04/01 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
آشنایی با زبان سنسکریت 1222075 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/21 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
آشنایی زبان فارسی باستان و خط میخی 1228012 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1401/04/04 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
خطوط و کتیبه های ایران باستان1 2812210 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/23 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
متون پهلوی اشکانی مانوی 1222074 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/23 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
متون غیر اساطیری فارسی میانه مانوی 1222066 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/25 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
وندیداد 1222063 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1401/03/28 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
آشنایی با خط و زبان اوستایی 1228036 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/28 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
آشنایی با زبان سغدی 1222070 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/25 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
بررسی و شناخت خطوط و زبان های ایران باستان 1228020 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
پروژه 1228054 4 01 هرهفته شنبه (18:00 - 20:00) 1400/10/30 (18:00 - 20:00) ترم اول 1400
تاریخ زبان فارسی 1228063 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/19 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
خطوط باستانی ایران 2 2812064 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/27 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
یکی از زبانهای ایرانی پیش از اسلام(فارسی باستان، اوستایی، پهلوی ...) 1228064 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/25 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
کتیبه های فارسی میانه و پهلوی اشکانی 1222071 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/27 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
متون اساطیری فارسی میانه مانوی 1222069 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/22 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
مقدمات زبان اوستایی 1222036 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/18 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
مقدمات زبان فارسی میانه 1222035 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/20 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
آشنایی با زبان سنسکریت 1222075 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/09 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
متون پهلوی اشکانی مانوی 1222074 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1400/04/07 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399
نمایش 1 - 20 از 46 نتیجه
از 3