اعضای هیات علمی

سیامک یاری

سیامک یاری

سیامک یاری   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
بررسی اثر حفاظتی محیط شرطی شده توسط سلولهای بنیادی مزانشیمی مشتق از مغز استخوان بر روی تخریب بیضهای القاء شده با ایسکمی- ریپرفیوژن در رَت نژاد ویستار کارشناسی ارشد دانلود 1400/10/21
بررسی اثر حمایتی سولفیدهیدروژن بر آسیب بیضهای القا شده توسط ایسکمی ریپرفیوژن در رَت نژاد ویستار کارشناسی ارشد دانلود 1400/06/30
پریا شریفیان بررسی اثر حفاظتی محیط شرطی شده توسط سلولهای بنیادی مزانشیمی مشتق از مغز استخوان بر روی تخریب بیضهای القاء شده با ایسکمی- ریپرفیوژن در رَت نژاد ویستار کارشناسی ارشد دانلود 1400/10/21
زهرا نوری بررسی اثر حمایتی سولفیدهیدروژن بر آسیب بیضهای القا شده توسط ایسکمی ریپرفیوژن در رَت نژاد ویستار کارشناسی ارشد دانلود 1400/06/30
سیدحکمت الله انیس مطالعه اثر ممانعتی آلفالیپوئیک اسید بر مسمومیت خونی القا شده با سیس پلاتین در موش های NMRI کارشناسی ارشد دانلود 1399/11/11
الناز بیات جداسازی و شناسایی باکتری های اندوفیت از گیاه شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.) از تیره حبوبات و اثر آن ها در پاسخ های فیزیولوژیکی این گیاه به تنش نانوذره دی اکسید تیتانیوم کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/08
روناک جراحی اثرات حفاظتی عصاره هیدرواتانولی گیاه نسترن کوهی بر آسیب بیضه ایی القا شده با اتانول کارشناسی ارشد 1397/07/08
مریم خزایی بررسی اثر محافظتی عصاره هیدرواتانولی دانه گیاه سیاهدانه بر بافت کلیه در موش های صحرایی نر القاء شده با جنتامایسین کارشناسی ارشد 1395/06/17
معصومه درویشی طالمی شناسایی بیومارکرهای تشخیصی سرطان مری و تأیید پروتئین هدف بالقوه با استفاده از تکنیک ایمونوهیستوشیمی کارشناسی ارشد دانلود 1399/07/29
مریم سلیمانی مطالعه اثر ضد دردی عصاره هیدرواتانولی برگ گیاه مرزه در موش های نر دیابتیک کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/17
فاطمه غلامی جورابی بررسی اثرات حمایتی متیلن بلو بر آسیب بیضه ای القا شده با سیس پلاتین کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/27
رویا فیضی تأثیرات حفاظتی عصاره هیدرواتانولی گیاه چای کوهی (Stachys lavandulifoliaVahl.) بر مسمومیت کلیوی القا شده با جنتامایسین کارشناسی ارشد 1397/06/25
رقیه گوهری داناپور مطالعه نقش باکتری­های اندوفیت و کلسیم برون زا در تحمل تنش شوری در گیاه شیرین­بیان (Glycyrrhiza glabra ) کارشناسی ارشد دانلود 1398/12/28
مهدی مرادی جداسازی و شناسایی باکتریهای اندوفیت از گیاه شیرینبیان (Glycyrrhiza glabra L.) از تیره حبوبات و نقش آنها در پاسخهای فیزیولوژیکی این گیاه به تنش نانوذره اکسید آهن کارشناسی ارشد دانلود 1397/09/05
الهام نوربار بررسی اثر التیام بخشی عصاره هیدرواتانولی دانه گیاه سیاهدانه (Nigella sativa L.) بر زخم پوستی در موش های صحرایی نر دیابتی کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/17
حدیث هاشمی بررسی تأثیر محافظتی بره موم بر آسیب بیضه ای القاشده با سیس پلاتین کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/27
عبیدالله یوسفزیی بررسی تاثیرات حمایتی متیلن بلو بر مسمومیت کلیوی القاشده با سیس پلاتین کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/29
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 87 نتیجه
از 5
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمایشگاه مبانی فیزیولوژی جانوری 2016399 1 04 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص ترم دوم 1401
آزمایشگاه مبانی فیزیولوژی جانوری 2016399 1 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) نامشخص ترم دوم 1401
آزمایشگاه مبانی فیزیولوژی جانوری 2016399 1 02 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص ترم دوم 1401
آزمایشگاه مبانی فیزیولوژی جانوری 2016399 1 05 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) نامشخص ترم دوم 1401
آزمایشگاه مبانی فیزیولوژی جانوری 2016399 1 03 هرهفته شنبه (18:00 - 20:00) نامشخص ترم دوم 1401
آزمایشگاه مبانی فیزیولوژی جانوری 2016399 1 06 هرهفته دوشنبه (18:00 - 20:00) نامشخص ترم دوم 1401
اندام زایی در مهره داران 2016512 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1402/04/10 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1401
بافت شناسی جانوری 2016620 2 01 هرهفته دوشنبه (16:00 - 18:00) 1402/04/03 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1401
زیست شناسی سلول های بنیادی 2016538 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1402/04/07 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1401
مبانی زیست شناسی تکوینی 2016404 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00) 1402/04/03 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1401
مبانی زیست شناسی سلولی و مولکولی 2016386 3 01 هفته های زوج شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (18:00 - 20:00) 1402/04/12 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1401
مبانی فناوری سلول های بنیادی 2016569 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1402/04/07 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1401
متون تخصصی زیست شناسی سلولی مولکولی 2016537 2 01 هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) 1402/04/10 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1401
متون تخصصی زیست شناسی گیاهی 2016385 2 01 هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) 1402/04/10 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1401
آزمایشگاه بافت شناسی جانوری 2016536 1 01 هرهفته چهارشنبه (14:00 - 16:00) نامشخص ترم اول 1401
آزمایشگاه بافت شناسی جانوری 2016570 1 01 هرهفته چهارشنبه (16:00 - 18:00) نامشخص ترم اول 1401
آزمایشگاه بافت شناسی جانوری 2016570 1 02 هرهفته چهارشنبه (18:00 - 20:00) نامشخص ترم اول 1401
آزمایشگاه مبانی فیزیولوژی جانوری 2016399 1 03 هرهفته دوشنبه (18:00 - 20:00) نامشخص ترم اول 1401
آزمایشگاه مبانی فیزیولوژی جانوری 2016399 1 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) نامشخص ترم اول 1401
آزمایشگاه مبانی فیزیولوژی جانوری 2016399 1 02 هرهفته چهارشنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم اول 1401
نمایش 1 - 20 از 87 نتیجه
از 5