اعضای هیات علمی

سیامک یاری

سیامک یاری

سیامک یاری   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
بررسی اثرات ان-استیل سیستئین بر اسپرم رت تیمار شده با پراکسید هیدروژن در شرایط in vitro کارشناسی ارشد 1401/12/03
بررسی اثر حفاظتی محیط شرطی شده توسط سلولهای بنیادی مزانشیمی مشتق از مغز استخوان بر روی تخریب بیضهای القاء شده با ایسکمی- ریپرفیوژن در رَت نژاد ویستار کارشناسی ارشد دانلود 1400/10/21
بررسی اثر حمایتی سولفیدهیدروژن بر آسیب بیضهای القا شده توسط ایسکمی ریپرفیوژن در رَت نژاد ویستار کارشناسی ارشد دانلود 1400/06/30
پریا شریفیان بررسی اثر حفاظتی محیط شرطی شده توسط سلولهای بنیادی مزانشیمی مشتق از مغز استخوان بر روی تخریب بیضهای القاء شده با ایسکمی- ریپرفیوژن در رَت نژاد ویستار کارشناسی ارشد دانلود 1400/10/21
زهرا نوری بررسی اثر حمایتی سولفیدهیدروژن بر آسیب بیضهای القا شده توسط ایسکمی ریپرفیوژن در رَت نژاد ویستار کارشناسی ارشد دانلود 1400/06/30
سیدحکمت الله انیس مطالعه اثر ممانعتی آلفالیپوئیک اسید بر مسمومیت خونی القا شده با سیس پلاتین در موش های NMRI کارشناسی ارشد دانلود 1399/11/11
الناز بیات جداسازی و شناسایی باکتری های اندوفیت از گیاه شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.) از تیره حبوبات و اثر آن ها در پاسخ های فیزیولوژیکی این گیاه به تنش نانوذره دی اکسید تیتانیوم کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/08
روناک جراحی اثرات حفاظتی عصاره هیدرواتانولی گیاه نسترن کوهی بر آسیب بیضه ایی القا شده با اتانول کارشناسی ارشد 1397/07/08
مریم خزایی بررسی اثر محافظتی عصاره هیدرواتانولی دانه گیاه سیاهدانه بر بافت کلیه در موش های صحرایی نر القاء شده با جنتامایسین کارشناسی ارشد 1395/06/17
معصومه درویشی طالمی شناسایی بیومارکرهای تشخیصی سرطان مری و تأیید پروتئین هدف بالقوه با استفاده از تکنیک ایمونوهیستوشیمی کارشناسی ارشد دانلود 1399/07/29
مریم سلیمانی مطالعه اثر ضد دردی عصاره هیدرواتانولی برگ گیاه مرزه در موش های نر دیابتیک کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/17
فاطمه غلامی جورابی بررسی اثرات حمایتی متیلن بلو بر آسیب بیضه ای القا شده با سیس پلاتین کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/27
رویا فیضی تأثیرات حفاظتی عصاره هیدرواتانولی گیاه چای کوهی (Stachys lavandulifoliaVahl.) بر مسمومیت کلیوی القا شده با جنتامایسین کارشناسی ارشد 1397/06/25
رقیه گوهری داناپور مطالعه نقش باکتری­های اندوفیت و کلسیم برون زا در تحمل تنش شوری در گیاه شیرین­بیان (Glycyrrhiza glabra ) کارشناسی ارشد دانلود 1398/12/28
مهدی مرادی جداسازی و شناسایی باکتریهای اندوفیت از گیاه شیرینبیان (Glycyrrhiza glabra L.) از تیره حبوبات و نقش آنها در پاسخهای فیزیولوژیکی این گیاه به تنش نانوذره اکسید آهن کارشناسی ارشد دانلود 1397/09/05
الهام نوربار بررسی اثر التیام بخشی عصاره هیدرواتانولی دانه گیاه سیاهدانه (Nigella sativa L.) بر زخم پوستی در موش های صحرایی نر دیابتی کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/17
حدیث هاشمی بررسی تأثیر محافظتی بره موم بر آسیب بیضه ای القاشده با سیس پلاتین کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/27
عبیدالله یوسفزیی بررسی تاثیرات حمایتی متیلن بلو بر مسمومیت کلیوی القاشده با سیس پلاتین کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/29
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 85 نتیجه
از 5
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمایشگاه مبانی فیزیولوژی جانوری 2016399 1 04 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص ترم دوم 1401
آزمایشگاه مبانی فیزیولوژی جانوری 2016399 1 02 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص ترم دوم 1401
آزمایشگاه مبانی فیزیولوژی جانوری 2016399 1 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) نامشخص ترم دوم 1401
آزمایشگاه مبانی فیزیولوژی جانوری 2016399 1 05 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) نامشخص ترم دوم 1401
اندام زایی در مهره داران 2016512 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1402/04/17 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1401
بافت شناسی جانوری 2016620 2 01 هرهفته دوشنبه (16:00 - 18:00) 1402/04/10 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1401
زیست شناسی سلول های بنیادی 2016538 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1402/04/21 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1401
مبانی زیست شناسی تکوینی 2016404 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00) 1402/04/10 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1401
مبانی زیست شناسی سلولی و مولکولی 2016386 3 01 هفته های زوج شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (18:00 - 20:00) 1402/04/19 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1401
مبانی فناوری سلول های بنیادی 2016569 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1402/04/21 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1401
متون تخصصی زیست شناسی سلولی مولکولی 2016537 2 01 هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) 1402/04/17 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1401
متون تخصصی زیست شناسی گیاهی 2016385 2 01 هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) 1402/04/17 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1401
آزمایشگاه بافت شناسی جانوری 2016536 1 01 هرهفته چهارشنبه (14:00 - 16:00) نامشخص ترم اول 1401
آزمایشگاه بافت شناسی جانوری 2016570 1 02 هرهفته چهارشنبه (18:00 - 20:00) نامشخص ترم اول 1401
آزمایشگاه بافت شناسی جانوری 2016570 1 01 هرهفته چهارشنبه (16:00 - 18:00) نامشخص ترم اول 1401
آزمایشگاه مبانی فیزیولوژی جانوری 2016399 1 02 هرهفته چهارشنبه (08:00 - 10:00) نامشخص ترم اول 1401
آزمایشگاه مبانی فیزیولوژی جانوری 2016399 1 03 هرهفته دوشنبه (18:00 - 20:00) نامشخص ترم اول 1401
آزمایشگاه مبانی فیزیولوژی جانوری 2016399 1 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) نامشخص ترم اول 1401
بافت شناسی جانوری 2016535 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00) 1401/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
روش ها در بافت شناسی 2016507 2 01 هرهفته دوشنبه (16:00 - 18:00) 1401/11/01 (11:00 - 13:00) ترم اول 1401
نمایش 1 - 20 از 85 نتیجه
از 5