اعضای هیات علمی

سیامک یاری

سیامک یاری

سیامک یاری   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
بررسی اثر حمایتی سولفیدهیدروژن بر آسیب بیضهای القا شده توسط ایسکمی ریپرفیوژن در رَت نژاد ویستار کارشناسی ارشد دانلود 1400/06/30
بررسی اثر حفاظتی محیط شرطی شده توسط سلولهای بنیادی مزانشیمی مشتق از مغز استخوان بر روی تخریب بیضهای القاء شده با ایسکمی- ریپرفیوژن در رَت نژاد ویستار کارشناسی ارشد دانلود 1400/10/21
سیدحکمت الله انیس مطالعه اثر ممانعتی آلفالیپوئیک اسید بر مسمومیت خونی القا شده با سیس پلاتین در موش های NMRI کارشناسی ارشد دانلود 1399/11/11
الناز بیات جداسازی و شناسایی باکتری های اندوفیت از گیاه شنبلیله (Trigonella foenum-graecum L.) از تیره حبوبات و اثر آن ها در پاسخ های فیزیولوژیکی این گیاه به تنش نانوذره دی اکسید تیتانیوم کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/08
روناک جراحی اثرات حفاظتی عصاره هیدرواتانولی گیاه نسترن کوهی بر آسیب بیضه ایی القا شده با اتانول کارشناسی ارشد 1397/07/08
مریم خزایی بررسی اثر محافظتی عصاره هیدرواتانولی دانه گیاه سیاهدانه بر بافت کلیه در موش های صحرایی نر القاء شده با جنتامایسین کارشناسی ارشد 1395/06/17
معصومه درویشی طالمی شناسایی بیومارکرهای تشخیصی سرطان مری و تأیید پروتئین هدف بالقوه با استفاده از تکنیک ایمونوهیستوشیمی کارشناسی ارشد دانلود 1399/07/29
مریم سلیمانی مطالعه اثر ضد دردی عصاره هیدرواتانولی برگ گیاه مرزه در موش های نر دیابتیک کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/17
فاطمه غلامی جورابی بررسی اثرات حمایتی متیلن بلو بر آسیب بیضه ای القا شده با سیس پلاتین کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/27
رویا فیضی تأثیرات حفاظتی عصاره هیدرواتانولی گیاه چای کوهی (Stachys lavandulifoliaVahl.) بر مسمومیت کلیوی القا شده با جنتامایسین کارشناسی ارشد 1397/06/25
رقیه گوهری داناپور مطالعه نقش باکتری­های اندوفیت و کلسیم برون زا در تحمل تنش شوری در گیاه شیرین­بیان (Glycyrrhiza glabra ) کارشناسی ارشد دانلود 1398/12/28
مهدی مرادی جداسازی و شناسایی باکتریهای اندوفیت از گیاه شیرینبیان (Glycyrrhiza glabra L.) از تیره حبوبات و نقش آنها در پاسخهای فیزیولوژیکی این گیاه به تنش نانوذره اکسید آهن کارشناسی ارشد دانلود 1397/09/05
الهام نوربار بررسی اثر التیام بخشی عصاره هیدرواتانولی دانه گیاه سیاهدانه (Nigella sativa L.) بر زخم پوستی در موش های صحرایی نر دیابتی کارشناسی ارشد دانلود 1395/06/17
حدیث هاشمی بررسی تأثیر محافظتی بره موم بر آسیب بیضه ای القاشده با سیس پلاتین کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/27
عبیدالله یوسفزیی بررسی تاثیرات حمایتی متیلن بلو بر مسمومیت کلیوی القاشده با سیس پلاتین کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/29
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 71 نتیجه
از 4
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آزمایشگاه بافت شناسی جانوری 2016536 1 02 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) نامشخص
آزمایشگاه بافت شناسی جانوری 2016536 1 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص
آزمایشگاه مبانی فیزیولوژی جانوری 2016399 1 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) نامشخص
آزمایشگاه مبانی فیزیولوژی جانوری 2016399 1 02 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص
بافت شناسی جانوری 2016535 3 01 | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00) 1401/10/20 (14:00 - 16:00)
روش ها در بافت شناسی 2016507 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1401/10/24 (10:00 - 12:00)
روشهای دستگاهی سلولی و مولکولی 2016562 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1401/11/02 (10:00 - 12:00)
زیست شناسی اسکلت سلولی 2016543 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1401/10/27 (14:00 - 16:00)
مبانی زیست شناسی تکوینی 2016404 3 01 | هفته های زوج سه شنبه (14:00 - 16:00) 1401/11/01 (10:00 - 12:00)
مکانیسم های سلولی و مولکولی تکوین 2016505 2 01 هرهفته یک شنبه (18:00 - 20:00) 1401/10/19 (14:00 - 16:00)
آزمایشگاه مبانی زیست شناسی سلولی و مولکولی 2016387 1 02 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص
آزمایشگاه مبانی زیست شناسی سلولی و مولکولی 2016387 1 05 هرهفته دو شنبه (18:00 - 20:00) نامشخص
آزمایشگاه مبانی زیست شناسی سلولی و مولکولی 2016387 1 06 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص
آزمایشگاه مبانی زیست شناسی سلولی و مولکولی 2016387 1 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص
آزمایشگاه مبانی زیست شناسی سلولی و مولکولی 2016387 1 04 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00) نامشخص
آزمایشگاه مبانی فیزیولوژی جانوری 2016399 1 02 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) نامشخص
آزمایشگاه مبانی فیزیولوژی جانوری 2016399 1 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) نامشخص
اندام زایی در مهره داران 2016512 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1401/03/28 (14:00 - 16:00)
زیست شناسی سلول های بنیادی 2016538 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1401/03/28 (10:00 - 12:00)
مبانی زیست شناسی تکوینی 2016404 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/25 (14:00 - 16:00)
نمایش 1 - 20 از 71 نتیجه
از 4