اعضای هیات علمی

عباسعلی ساری

عباسعلی ساری

عباسعلی ساری   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
بررسی تأثیر عصاره ی گیاه کاپاریس اسپینوزا بر ویژگی های کیفی سس مایونز کم چرب کارشناسی ارشد دانلود 1400/11/10
بررسی آلودگی به پاستورلا مولتوسیدا در نمونه های ریه گاوهای کشتار شده در کشتارگاه صنعتی همدان در سال 1400 کارشناسی ارشد دانلود 1400/12/23
تأثیر پوشش دهی با موسیلاژ دانه اسفرزه بر خواص کیفی گوشت سینه مرغ فرآوری شده در مایکروویو کارشناسی ارشد دانلود 1400/12/16
بررسی کیفیت دوغ های صنعتی عرضه شده در سطح شهر همدان در سال 1400 کارشناسی ارشد دانلود 1400/10/06
بررسی تأثیر استویا ربادیانا برتونی بر ویژگی های کیفی پودر ژله فراسودمند کارشناسی ارشد دانلود 1400/12/04
مهسا اقبالیان راد بهینه سازی پایداری حرارتی روغن نباتی تحت تاثیر اسانس آویشن دنایی با استفاده از روش سطح پاسخ کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/25
مهشاد جاویدمقدم جداسازی لیستریا مونوسیتوژنز در پنیر سفید ایرانی عرضه شده در سطح شهر همدان کارشناسی ارشد دانلود 1394/09/28
سحر جمالی افزایش ماندگاری فیله ماهی قزل آلا پوشش داده شده با ژل آلوئه ورا حاوی نانوامولسیون اسانس زنجبیل کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/09
خدیجه جمشیدی فر بررسی اثر عصاره آبی و اتانولی پوست انار بر مهار ملانوزیس میگو کارشناسی ارشد دانلود 1399/12/25
صابر حسنی بررسی اثر فیبر جو بر زندمانی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس در ماست کم چرب و ارزیابی خواص حسی و ویسکوزیته کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/29
حکیمه حسن عبدالی بررسی اثرات پوشش دهی ژل آلوئه ورا غنی شده با عصاره دارچین بر عمر انبارداری میوه خرمالو کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/16
فاطمه خاقانی بررسی اثر ژل دانه ریحان(Ocimum basilicum) بر زنده مانی باکتری لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس در ماست کم چرب کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/30
زهرا راستیان تاثیر پوشش دهی با مواد هیدروکلوئیدی بر جذب روغن و خواص کیفی قارچ سوخاری سرخ شده به روش سرخ کردن عمیق کارشناسی ارشد دانلود 1396/10/09
نگار ساسانیان بررسی اثرات ضد قارچی اسانس های روغنی آویشن دنایی و مرزه بر روی آسپرژیلوس فومیگاتوس در دوغ ایرانی کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/24
غلامعلی سهرابی شناسایی لیستریا مونوسیتوژنز از شیرهای خام تحویلی به کارخانه ی صنعتی شیر همدان کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/25
فریبا شعبانیان بررسی خواص آنتی اکسیدانی عصاره پوست سبز گردو استخراج شده به روش اولتراسوند و تاثیر آن در پایداری اکسیداتیو روغن گیاهی کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/10
مهناز شعبانیان بررسی خواص آنتی اکسیدانی عصاره ی پوست سبز گردو استخراج شده به روش ماکروویو کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/09
زهرا شهبازی بررسی اثر صمغ دانه اسفرزه بر ویژگیهای کیفی دوغ ایرانی پروبیوتیکی کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/30
حدیث کهریزی تأثیر پوشش دهی با مواد هیدروکلوئیدی بر جذب روغن و خواص کیفی قارچ سوخاری سرخ شده به روش سرخ کردن عمیق در مایکروویو کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/31
سیده سحر میرمعینی بررسی میزان آلودگی به کمپیلوباکتر ججونی در لاشه های طیور کشتار شده در کشتارگاه صنعتی همدان کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/27
آرزو مشیری روشن تعیین فعالیت آنتی اکسیدانی عصاره دانه ی زنیان و تأثیر آن در پایداری اکسیداتیو روغن گیاهی کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/24
سیده زهرا مهری نژادچوبری بررسی اثر موسیلاژ دانه گیاه اسفرزه ((plantago ovata forsk بر زنده مانی باکتری لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس در ماست کم چرب کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/06
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 49 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
بهداشت و بازرسی گوشت 1410009 2 01 | هرهفته یک شنبه (17:00 - 19:00) 1401/10/29 (08:30 - 10:30)
بهداشت و بازرسی گوشت دام و طیور 1412089 3 02 | هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:30) | هرهفته چهار شنبه (17:00 - 18:00) 1401/11/02 (10:30 - 12:30)
بهداشت و بازرسی گوشت دام و طیور 1412089 3 01 | هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:30) | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 17:00) 1401/11/02 (10:30 - 12:30)
بهداشت و صنایع غذایی 1 (شیر) 1412093 3 01 | هرهفته پنج شنبه (08:00 - 11:00) 1401/10/24 (08:30 - 10:30)
بهداشت و کیفیت گوشت و فرآورده ها 1412007 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00) 1401/10/17 (10:30 - 12:30)
تغذیه انسان 1412084 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1401/10/22 (10:30 - 12:30)
عملیات کشتارگاهی 1 1410029 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 13:00) نامشخص
بهداشت و کنترل شیر و فرآورده ها 1412012 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) 1401/03/28 (14:00 - 16:00)
زبان تخصصی 1412086 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) 1401/03/29 (14:00 - 16:00)
عملیات کشتارگاهی 2 1410030 2 02 هرهفته شنبه (08:00 - 13:00) نامشخص
کنترل شیمیایی مواد غذایی 1412011 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/31 (14:00 - 16:00)
بهداشت و بازرسی گوشت 1410009 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته یک شنبه (17:00 - 19:00) 1400/10/28 (08:30 - 10:00)
بهداشت و بازرسی گوشت دام و طیور 1412089 3 02 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (17:00 - 18:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:30) 1400/10/30 (10:30 - 12:30)
بهداشت و بازرسی گوشت دام و طیور 1412089 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:30) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 17:00) 1400/10/30 (10:30 - 12:30)
بهداشت و صنایع غذایی 1 (شیر) 1412093 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 11:30) | هرهفته پنج شنبه (08:00 - 11:00) 1400/10/23 (08:30 - 10:30)
بهداشت و کیفیت گوشت و فرآورده ها 1412007 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/18 (08:30 - 10:30)
تغذیه انسان 1412084 2 01 هرهفته شنبه (17:00 - 19:00) 1400/10/23 (10:30 - 12:30)
عملیات کشتارگاهی 1 1410029 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 14:00) نامشخص
کنترل شیمیایی مواد غذایی 1412100 3 02 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/18 (14:00 - 16:00)
کنترل شیمیایی مواد غذایی 1412100 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/18 (14:00 - 16:00)
نمایش 1 - 20 از 49 نتیجه
از 3