اعضای هیات علمی

غلامرضا طلیسچی

غلامرضا طلیسچی

غلامرضا طلیسچی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
طرح معماری 2 2813069 5 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 14:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 15:00) 1398/10/11 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
نظریه و روش های طراحی 2813110 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/24 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
آشنایی با معماری معاصر 2813053 2 01 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1398/03/27 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
طرح معماری 2 2813113 4 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 13:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 13:00) 1398/03/12 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
نمایش 4 نتیجه