اعضای هیات علمی

غلامرضا طلیسچی

غلامرضا طلیسچی

غلامرضا طلیسچی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
حمیدرضا امیری سازوکار نحوه درک فضاهای معماری بر مبنای علم عصب شناسی(neuroscience) و ارائه معیارهای طراحی کارشناسی ارشد دانلود 1397/12/26
سپیده پاک تأثیر وجود موانع در مجموعه های مسکونی بر احساس امنیت ساکنین کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/17
ابوالفضل حیدری تحلیل و ارزیابی تاثیر ضوابط و مقررات ملی طراحی و ساختمانی بر کیفیات مطلوب محیطی کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/25
نینا حسین زاده مسیریابی معماری و فرآیند آن در موقعیتهای مختلف کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/18
سارو رحیم زادگان ارزیابی پس از بهره برداری(P.O.E) نمای ساختمانهای مسکونی در همدان کارشناسی ارشد 1396/07/05
مصطفی رستمی فرد تأثیر پوسته دوم نما در جلوگیری از اصوات مزاحم در حاشیه بزرگراه های کلان شهرها مطالعه موردی: بزرگراه صدر در کلان شهر تهران کارشناسی ارشد 1395/11/03
سهراب رضایی نقش محیط بیرونی دانشکده ها بر دلبستگی به مکان دانشجویان نمونه موردی: پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/18
مینا رضایی تاثیر محیط های درمانی بر ایجاد خودپنداره در کودکان کارشناسی ارشد دانلود 1394/09/25
حسام شیری مبتکر نقش میزان تحصیلات برشکل گیری تمایلات زیبایی شناختی افراد نسبت به بدنه های شهری کارشناسی ارشد 1396/07/05
راضیه شعاعی رابطه ی بین ویژگی کالبدی فضاهای باز مجموعه های مسکونی و تعاملات اجتماعی درون آنها کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/17
فرزانه فغان اوغانی بررسی رابطه ی بین مؤلفه های کالبدی مدارس و احساس دلبستگی به مکان دانش آموزان (نمونه ی موردی: دبستان های دولتی غرب تهران) کارشناسی ارشد دانلود 1397/04/12
سپیده نیک نیا نقش فهم طراحی در آموزش معماری؛ تاثیر سابقه تحصیلی بر فهم دانشجویان تحصیلات تکمیلی معماری ایران کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/04
مهناز ونایی همکاری منسجم طراحی معماری در تیم های چند رشته ای؛ بررسی کنش ها و نقش ها از طریق نظریه فعالیت کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/04
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
برنامه دهی و روشهای طراحی 2813238 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/20 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399
طرح معماری 2 2813069 5 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 16:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 13:00) نامشخص ترم اول 1399
فرآیند طراحی در معماری 2813195 2 01 هرهفته شنبه (12:00 - 14:00) 1399/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
آشنایی با معماری معاصر 2813053 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/16 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1398
طرح معماری 2 2813113 4 01 هرهفته شنبه (08:00 - 13:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 13:00) 1399/04/01 (11:00 - 13:00) ترم دوم 1398
طرح معماری 2 2813069 5 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته دو شنبه (09:00 - 14:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 15:00) 1398/10/11 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398
نظریه و روش های طراحی 2813110 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1398/10/24 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
آشنایی با معماری معاصر 2813053 2 01 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1398/03/27 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
طرح معماری 2 2813113 4 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 13:00) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 13:00) 1398/03/12 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1397
نمایش 9 نتیجه
از 1