Faculty Members

Barati Mehrdad

Barati Mehrdad

Barati Mehrdad   (FA Page)

Assistant Professor 
Email: 
Website: 

FirstName And Last Name Project Name Degree download-thesis def-date
بررسی اثرات زیست محیطی معدنکاری سنگ های تزئینی به روش سینه کار طویل در ارتفاعات شمال غرب الوند (معدن چایان سوخته 2 M.S Download 1400/12/24
زمین شناسی ساختمانی و ژئوشیمی رگه های سیلیسی در ناحیه یلفان – ارزانفود استان همدان M.S Download 1400/08/05
بررسی گوهر گارنت ها در پلاسر های آبرفتی کوه ناز (ملایر) M.S Download 1400/12/23
ژئوترمومتری و کانیشناسی رگه های سیلیسی در ناحیه ارزانفود (استان همدان) M.S Download 1399/12/19
کانی شناسی، ژئوشیمی و ژنز کانسار مس نارباغی مرکزی، ساوه (استان مرکزی) M.S Download 1400/08/05
بررسی نحوه کانه زایی مس و آهن در سنگ های خروجی در جنوب غرب منطقه اردستان Ph.D Download 1398/04/12
بررسی گوهر گارنت ها در پلاسر های آبرفتی کوه ناز (ملایر) M.S Download 1400/12/23
بررسی اثرات زیست محیطی معدنکاری سنگ های تزئینی به روش سینه کار طویل در ارتفاعات شمال غرب الوند (معدن چایان سوخته 2 M.S Download 1400/12/24
کانی شناسی، ژئوشیمی و ژنز کانسار مس نارباغی مرکزی، ساوه (استان مرکزی) M.S Download 1400/08/05
زمین شناسی ساختمانی و ژئوشیمی رگه های سیلیسی در ناحیه یلفان – ارزانفود استان همدان M.S Download 1400/08/05
مطالعه کانی شناسی و ژئوشیمی ذخیره پوزولان گرمک، جنوب باختری آوج M.S Download 1397/11/02
در مدلسازی کانی سازی Pb-Zn در نقشه چهارگوش زمین شناسی خنداب با استفاده از توابع لجستیک در GIS M.S Download 1397/11/17
بررسی کانی شناسی، ژئوشیمی و نحوه رخداد کانی سازی آهن در منطقه کرمجگان، جنوب کهک، استان قم M.S Download 1398/11/30
ارزیابی آلودگی فلزات سنگین در خاک های محدوده ی اندیس طلای عشوند، نهاوند M.S Download 1393/11/27
ارزیابی الودگی فلزات سنگین در خاکهای محدوده اندیس طلای عشوند.استان همدان M.S 1348/10/11
بررسی اثرات زیست محیطی معدنکاری سنگهای تزئینی به روش سینه کار طویل در (معدن چایان سوخته مطالعه موردی) M.S Download 1399/12/20
مطالعه دورسنجی ورقه 1:100000 رزن با استفاده از داده های ماهواره ایی M.S 1348/10/11
کانی شناسی، دگرسانی و ژئوشیمی اندیس طلای یگانلی، جنوب شرق کانسار زرشوران (شمال تکاب) M.S Download 1398/06/30
ژئوترمومتری وکانی شناسی رگه های سیلیسی در ناحیه ارزانفود (استان همدان) M.S Download 1399/03/19
مطالعه کانی شناسی، ژئوشیمی و سیالات درگیر ذخیره ی آهن تخت، شمال غرب رزن، استان همدان M.S Download 1394/07/11
موقعیت تکتونوماگمایی، خاستگاه و ترکیب سیال کانه ساز در کانسار آهن±آپاتیت لکه سیاه، شمال شرق بافق Ph.D Download 1398/09/25
مطالعه کانی شناسی و ژئو شیمی معدن پوزولان کرفس M.S Download 1397/11/15
مطالعه کانی شناسی و ژئوشیمی رگه های گرافیتی موجود در شمال شرق توده الوند M.S 1392/07/07
ارزیابی اثرات زیست محیطی پراکندگی سیانید در اثر استخراج معدن طلای زرشوران (شمال تکاب) M.S Download 1398/04/17
ارزیابی اثرات زیست محیطی دفن زباله شهری، شهرستان ملایر M.S Download 1399/09/14
مطالعه کانی شناسی و ژئوشیمی کانسار آهن شهرک-2 (شرق تکاب) M.S Download 1396/04/31
مطالعه کانی شناسی و ژئوشیمی اندیس آهن کرفس، استان همدان M.S 1392/12/10
Showing 12 results.
of 1
Showing 12 results.
of 1