با حضور اعضای تیم گروه آمار، نظارت و بهره وری دانشگاه؛

بازدید تیم ارزیاب گروه آمار، نظارت و بهره وری دانشگاه از دانشکده دامپزشکی

19 05 2024 04:43
کد خبر : 7732459
تعداد بازدید : 553

اعضای تیم گروه آمار، نظارت و بهره وری دانشگاه در هفتمین بازدید نظارتی- حمایتی خود در دانشکده دامپزشکی دانشگاه بوعلی سینا حضور یافت.

اعضای تیم گروه آمار، نظارت و بهره وری دانشگاه در هفتمین بازدید نظارتی- حمایتی خود در دانشکده دامپزشکی دانشگاه بوعلی سینا حضور یافت. در این بازدید 5 ساعته ، دیدارهای صمیمانه ای با اعضای محترم هیأت رئیسه، هیأت علمی، کارکنان و کارشناسان و دانشجویان این دانشکده به عمل آمد و دیدگاه ها، نظرات، پیشنهادات مورد استماع قرار گرفت. یکی از دغدغه های اصلی اعضای هیأت علمی، دانشجویان و پرسنل اداری این دانشکده عدم وجود فضا و مکان اداری، آموزشی و آزمایشگاهی مناسب و متناسب است که ایشان خواهان پیگیری جدی این مسئله از طرف مسئولین دانشگاه بودند. 500 دانشجوی فعال با ظرفیت 5 کلاس آموزشی و آزمایشگاهی وضعیت فعلی این دانشکده می باشد. دانشجویان در ادامه مطالبات خود خواهان هویت بخشی به اصالت دانشکده هستند به خصوص اینکه رشته های این دانشکده یکی از پرمتقاضی ترین رشته های فعال کشوری است.

اخبار مرتبط

هیچ نتیجه‌ای یافت نشد.