براساس گزارش نظام بین المللی تایمز در سال ۲۰۲۴؛

دانشگاه بوعلی سینا موفق به کسب رتبه در بازه ۵۰۰-۴۰۱ در میان دانشگاه های آسیا شد

11 05 2024 04:22
کد خبر : 7307803
تعداد بازدید : 2031

در جدیدترین نتایج نظام رتبه‌بندی دانشگاه‌های آسیایی «مؤسسۀ آموزش عالی تایمز»، دانشگاه بوعلی سینا  موفق به کسب رتبه در بازه ۵۰۰-۴۰۱ در میان دانشگاه‌های برتر آسیا شده است.

در جدیدترین نتایج نظام رتبه‌بندی دانشگاه‌های آسیایی «مؤسسۀ آموزش عالی تایمز»، که حدود ۷۳۹ دانشگاه از ۳۱ کشور گوناگون آسیا حضور دارند، دانشگاه بوعلی سینا  موفق به کسب رتبه در بازه ۵۰۰-۴۰۱ در میان دانشگاه‌های برتر آسیا شده است.

شایان ذکر است نظام رتبه‌بندی تایمز یکی از معتبرترین نظام‌های رتبه‌بندی در سطح بین‌المللی است که سالانه علاوه بر رتبه‌بندی کلی، دانشگاه‌های آسیا را بر اساس پنج محور آموزش (با وزن ۲۴.۵ درصد)، محیط پژوهش (با وزن ۲۸ درصد)، کیفیت پژوهش (با وزن ۳۰ درصد)، صنعت (با وزن ۱۰ درصد) و وجهه بین‌المللی (با وزن ۷.۵ درصد) بر پایۀ ۱۸ شاخص عملکردی مورد ارزیابی و رتبه‌بندی قرار می‌دهد.

اخبار مرتبط

هیچ نتیجه‌ای یافت نشد.