مهندس شهرام احمدی
تحصیلات :
کارشناس آزمایشگاه بتن
​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​شماره تماس :
​​​​​​​ایمیل :
مهندس مهدی اصلانی
تحصیلات : مهندسی برق
کارشناس مسئول اداره آموزش 
​​​​​​​ مدیر سیستم
 ​​​​​​​​​​​​​​
​​​​​​​​​​​​​​شماره تماس : 31405293
​​​​​​​ایمیل : me.aslani@yahoo.com
مهندس خسرو افکار
تحصیلات :
سرپرست آزمایشگاه مبانی برق
کارشناس آزمایشگاه های ماشین - سیمولاتور شبکه های قدرت - سیستم دیجیتال
​​​​​​​​​​​​​​شماره تماس :
​​​​​​​ایمیل : afkar@basu.ac.ir
مهندس فاطمه بهرامیان
تحصیلات : مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
مسئول وب سایت دانشکده مهندسی
​​​​​​​کارشناس سایت مرکزی-ارشد-دکتری
پشتیبان آموزش مجازی
​​​​​​​شماره تماس : 31402372​​​​​​ایمیل:fbahramian84@gmail.com
رامین بقائی
تحصیلات :
​​​​​​​​​​​​​​کارشناس خدمات آموزشی گروه مهندسی صنایع
​​​​​​​​​​​​
شماره تماس : 31405165​​​​​​
​​​​​​​ایمیل:
مهندس محمدعلی ثنایی
تحصیلات : کارشناسی ارشد مهندسی برق
کارشناس آزمایشگاه های تحلیل سیستم قدرت - الکترونیک - مدار و اندازه گیری
شماره تماس : 31405273​​​​​​ایمیل:a.sanaee@basu.ac
مهندس رامین خاتمی
تحصیلات :
​​​​​​​کارشناس کارگاه ماشین ابزار
​​​​​​​
شماره تماس : ​​​​​​
​​​​​​​ایمیل:
مهندس مریم خانی نور
تحصیلات : کارشناسی ارشد فیزیک
​​​​​​​کارشناس میکروسکوپ الکترونیکی

​​​​​​​شماره تماس : 31405291​​​​​​ایمیل:bm.khaninour@basu.ac.ir
معصومه خدایی
تحصیلات : کارشناسی ارشد فیزیولوژی گیاهی
​​​​​​​کارشناس خدمات آموزشی گروه مهندسی مکانیک

شماره تماس : 31402301​​​​​​
​​​​​​​ایمیل:
مهندس عباس دهشور
تحصیلات :
​​​​​​​کارشناس خدمات آموزشی گروه مهندسی مواد

​​​​​​​شماره تماس : 31405274​​​​​​
​​​​​​​ایمیل:
مهندس نسرین رنجبران
تحصیلات : کارشناسی ارشد  مهندسی کامپیوتر ، هوش مصنوعی
کارشناس خدمات آموزشی گروه مهندسی کامپیوتر
​​​​​​​
شماره تماس : 31402331​​​​​​​​​​​
​​​​​​​ایمیل :
فرهاد رضایی
تحصیلات :
​​​​​​​کارشناس خدمات آموزشی گروه مهندسی مواد
​​​​​​​
شماره تماس : 31405274​​​​​​
​​​​​​​ایمیل:
لیلا زنگنه
تحصیلات : کارشناسی ارشد ادبیات
​​​​​​​کارشناس تحصیلات تکمیلی

​​​​​​​شماره تماس : 31402065​​​​​​
​​​​​​​ایمیل : kiana4096@gmail.com
مهندس مهدی سیفی
تحصیلات :
​​​​​​​کارشناس مسئول آزمایشگاه ها و کارگاه ها

​​​​​​​شماره تماس : ​​​​​​
​​​​​​​ایمیل:
محمدهادی طهماسبی زاده
تحصیلات :
​​​​​​​مسئول امور کلاس ها
​​​​​​​
​​​​​​​شماره تماس : 31402029​​​​​​
​​​​​​​ایمیل:
مهندس احمد ظاهر دناک
تحصیلات : کارشناسی ارشد مهندسی برق - مخابرات
​​​​​​​کارشناس خدمات آموزشی گروه مهندسی برق
شماره تماس : 31402101​​​​​​​​​​​​ایمیل:ahmaddanak@gmail.com
مهندس فاطمه عزیز ملایری
تحصیلات : کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر
​​​​​​​کارشناس آزمایشگاه گروه کامپیوتر
​​​​​​​​​​​​​​شماره تماس : ​​​​​​31402354
ایمیل:zizmalayeri@outlook.com
مهندس مهدی علی پور
تحصیلات :
​​​​​​​​​​​​​​کارشناس خدمات آموزشی گروه مهندسی عمران

شماره تماس : ​​​​​​31402028
​​​​​​​ایمیل:
فتح اله عطائی نجاری
تحصیلات :
​​​​​​​​​​​​​​امین اموال

​​​​​​​شماره تماس : ​​​​​​31402009
​​​​​​​ایمیل:
فاطمه قدیم پور
تحصیلات :
​​​​​​​​​​​​​​مسئول دفتر معاون آموزشی ، مسئول دبیرخانه اداری

شماره تماس : ​​​​​​31402023
​​​​​​​ایمیل:
مهندس رضا قیامی
تحصیلات :
کارشناس آزمایشگاه ترمودینامیک و انتقال حرارت
​​​​​​​
شماره تماس : ​​​​​​31402284
​​​​​​​ایمیل:r.ghiami@yahoo.com
مهندس فریدون کرمی
تحصیلات :
کارشناس آزمایشگاه مکانیک خاک
​​​​​​​
شماره تماس : ​​​​​​
​​​​​​​ایمیل:
مهندس یاسر لاهوتی
تحصیلات : مهندسی عمران
مسئول ارتباط با صنعت (کارآموزی)
​​​​​​​کارشناس آزمایشگاه روسازی

​​​​​​​شماره تماس : ​​​​​​31405282
​​​​​​​ایمیل:lahuti@gmail.com
مهندس مصطفی مقصودی
تحصیلات :
مدیر امور عمومی
​​​​​​​
شماره تماس : ​​​​​​31402005
​​​​​​​ایمیل:
علی مینایی مبتکر
تحصیلات :
مسئول دفتر ریاست  ، معاونت پژوهشی و تحصیلات تکمیلی
​​​​​​​​​​
شماره تماس : ​​​​​​31402003
​​​​​​​ایمیل:
مهندس حسین مرادیان لطفی
تحصیلات :
کارشناس آزمایشگاه عایق و فشار قوی ، کارگاه برق
​​​​​​​
شماره تماس : ​​​​​​
​​​​​​​ایمیل:
مهندس مهدی مسکوب
تحصیلات :
کارشناس کارگاه ریخته گری

​​​​​​​شماره تماس : ​​​​​​
​​​​​​​ایمیل:
مجید معظمی گودرزی
 تحصیلات :کارشناسی مدیریت آموزشی
رئیس اداره آموزش
​​​​​​​
شماره تماس : ​​​​​​31402025
​​​​​​​ایمیل:
مهندس زهرا نصیری
تحصیلات : کارشناسی ارشد مهندسی برق
کارشناس آزمایشگاه های الکترونیک ، الکترونیک آنالوگ  پالس و دیجیتال  ، مدارهای مخابراتی
​​​​​​​شماره تماس : ​​​​​​31402070
​​​​​​ایمیل:z.nasirimahd@basu.ac.ir
مهندس محمود نژاد
تحصیلات :
کارشناس کارگاه جوشکاری و ورقکاری ، اتومکانیک

شماره تماس : ​​​​​​
​​​​​​​ایمیل:
دکتر جمشید نعمتی
تحصیلات :
کارشناس آزمایشگاه مقاومت مصالح

​​​​​​​شماره تماس :
​​​​​​​ایمیل:ja_neamati@yahoo.com
محبوبه وزیری
تحصیلات : کارشناسی ارشد کتابداری
مسئول کتابخانه
​​​​​​​
شماره تماس : ​​​​​​31402051
​​​​​​​ایمیل:mvaziri114@gmail.com
مهندس علیرضا همتی
تحصیلات : کارشناسی مهندسی مواد
کارشناس آزمایشگاه متالوگرافی و عملیات حرارتی
شماره تماس : ​​​​​​31402188
ایمیل:​​​​alireza.hemati1373.52@gmail.com