1- کلیه فرم‌های مشخص شده به طور کامل تکمیل و نام و نام خانوادگی متقاضی در کلیه قسمت‌های مشخص شده در فرم‌ها به صورت تایپ شده آورده شود.

 

2- تمام ردیف‌هایی که متقاضی دارای سوابق می‌باشد باید به صورت کامل و دقیق تکمیل گردند.

 

3- کلیه فرم‌ها که نیاز به امضاء عضو هیأت علمی و مدیر گروه دارد، به امضاء این افراد رسیده باشد.

 

4- شناسنامه مربوط به هریک از مقالات منتشر شده و یا ارائه شده در کنفرانس‌ها باید تکمیل و بر روی مقاله مربوط پیوست گردد.

 

5- شماره ماده، بند و ردیف هریک از مستندات ارائه شده باید بر روی مستند مربوط ثبت شده باشد.

 

6- جهت سهولت بررسی مستندات بهتر است مستندات ماده‌های مختلف به صورت جداگانه و با استفاده از برچسب در داخل پوشه‌های مجزا قرار گیرد.

 

7- کلیه مستندات مانند گزارش طرح، پایان‌نامه و کتاب در داخل یک جعبه مناسب قرار گرفته و به دبیرخانه تحویل شود.

 

8- علاوه بر  تکمیل فرم های مربوط به شناسنامه علمی نیاز است یک گزارش جداگانه از مجموع فعالیتهای متقاضی ارتقاء (علمی، فرهنگ، اجرایی و آموزشی) به همراه مستندات و خلاصه پرونده در اختیار اعضای هیأت ممیزه قرار گیرد. در این گزارش تبیین میزان اهتمام عضو هیأت علمی در اجرای کلیه فعالیتهای ششگانه، ضروری است. (شروع اجرای این موضوع برای پرونده هایی که از ابتدای تابستان 1400 در هیأت ممیزه مطرح می گردند الزامی است).

 

9-  در صورت ثبت پروژه ها و پایا نامه های دوره کارشناسی در ابلاغ آموزشی، به این پروژه ها و پایان نامه ها امتیاز تعلق می گیرد.

 

10-  مرتب سازی مقالات بند  1-3 مطابق لیست وزارت علوم و براساس سال از قدیم به جدید انجام و از تفکیک مقالات این بند در قالب (الف) و (ب) خودداری گردد.

 

11-  ضریب تأثیر و چارک مجلات در خلاصه گزارشنامه علمی و گزارشنامه علمی، بر اساس تاریخ ثبت و ارسال پرونده درج گردد.

 

12-  گواهی ارائه شده سخنرانی در کنفرانسهای معتبر علمی که در زمان شیوع بیماری کرونا به صورت مجازی برگزار شده یا میشود، مورد قبول می باشد.

 

در این پوشه هیچ فایلی ثبت نشده است.
کاربر انتخاب شده نام نوع سند اندازه وضعیت تاریخ ویرایش ايجاد تاريخ
اسناد
- آخرین ویرایش ( 10-8-98) خلاصه وضعیت متقاضی ارتقاء new.docx مستندات پایه ۲٫۲ MB تایید شده 4 ماه ها قبل 4 ماه ها قبل
فرم شناسنامه مقالات منتشر شده در مجلات.docx مستندات پایه ۱۴ KB تایید شده 4 ماه ها قبل 4 ماه ها قبل
فرم پیشنهاد داوران پرونده ارتقاء از کمیته منتخب به معاونت آموزشی دانشگاه بوعلی.docx مستندات پایه ۳۰ KB تایید شده 4 ماه ها قبل 4 ماه ها قبل
خلاصه گزارش نامه علمی new.docx مستندات پایه ۵٫۴ MB تایید شده 4 ماه ها قبل 4 ماه ها قبل
ضوابط و مقرات خاص هیأت ممیزه دانشگاه(در مورد مفاد ماده 3 آئین نامه ارتقاء مرتبه اعضای هیأت علمی مصوب 18-12-94).pdf مستندات پایه ۲٫۹ MB تایید شده 4 ماه ها قبل 4 ماه ها قبل
گزارشنامه علمی.doc مستندات پایه ۱٫۸ MB تایید شده 4 ماه ها قبل 4 ماه ها قبل
فرم درخواست ارتقاء مرتبه.docx مستندات پایه ۴۳۴ KB تایید شده 4 ماه ها قبل 4 ماه ها قبل
شیوه نامه اجرایی هیات ممیزه سال 1400.pdf مستندات پایه ۲۵۱ KB تایید شده 4 ماه ها قبل 4 ماه ها قبل
آئین نامه مصوب ارتقاء مرتبه اعضا هیات علمی موسسات آموزش عالی مصوب اسفند 1394.pdf مستندات پایه ۷٫۹ MB تایید شده 4 ماه ها قبل 4 ماه ها قبل
فرم د - ریز امتیازات مواد چهارگانه.docx مستندات پایه ۱۹۱ KB تایید شده 4 ماه ها قبل 4 ماه ها قبل
فرم شناسنامه مقالات ارائه شده در کنفرانس.docx مستندات پایه ۱۳ KB تایید شده 4 ماه ها قبل 4 ماه ها قبل
{title}
اکنون توسط
  • thumbnail
    اکنون توسط

    {title}