امیرحسین اقبالیان

استادیار

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/02/27

امیرحسین اقبالیان

کشاورزی / گیاهپزشکی

دروس ارائه شده نیمسال جاری

نام درس واحد زمان ارائه درس ترم
آفات گیاهان زینتی،جالیز و سبزی 1 هرهفته دوشنبه (14:00 - 15:00) نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
عملیات آفات گیاهان زینتی ،جالیزو سبزی 1 هرهفته چهارشنبه (14:00 - 16:00) نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
آفات گیاهان جنگلی و مرتعی 2 هرهفته دوشنبه (15:00 - 16:00) نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1402-1403