امیرحسین اقبالیان

استادیار

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/02/27

امیرحسین اقبالیان

کشاورزی / گیاهپزشکی

تماس

رایانامه: a.eghbalian [at] basu.ac.ir
تعداد بازدید: 423