اعضای هیات علمی

علی اصغری صارم

علی اصغری صارم

علی اصغری صارم   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
بررسی تأثیر پرسه زنی اینترنتی بر خرید آنی محصولات ورزشی با نقش تعدیل کننده شهرت برند کارشناسی ارشد دانلود 1400/12/25
مدل پیاده سازی کایزن به عنوان یک تحول استراتژیک در یک شرکت ایرانی: موردکاوی شرکت کنترل گاز اکباتان کارشناسی ارشد دانلود 1400/07/28
بررسی تأثیر رهبری خدمتگذار بر شادی کارکنان بانقش تعدیل کننده فرهنگ سازمانی در آموزش و پرورش شهر بابک کارشناسی ارشد دانلود 1400/12/25
بهنام جعفری هنر بررسی تأثیر پرسه زنی اینترنتی بر خرید آنی محصولات ورزشی با نقش تعدیل کننده شهرت برند کارشناسی ارشد دانلود 1400/12/25
دینا مهدوی بررسی تأثیر رهبری خدمتگذار بر شادی کارکنان بانقش تعدیل کننده فرهنگ سازمانی در آموزش و پرورش شهر بابک کارشناسی ارشد دانلود 1400/12/25
فهیمه نیازپور مدل پیاده سازی کایزن به عنوان یک تحول استراتژیک در یک شرکت ایرانی: موردکاوی شرکت کنترل گاز اکباتان کارشناسی ارشد دانلود 1400/07/28
آوات یزدانخواه شناسایی ویژگی های کارکنان بدقلق و عوامل موثر بر آن ها کارشناسی ارشد دانلود 1397/08/19
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 28 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آموزش مهارت های حرفه ای 2513086 2 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30) 1402/04/05 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1401
مدیریت منابع انسانی 2513082 3 01 هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:30) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:30) 1402/03/29 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1401
مدیریت استراتژیک 2513093 3 01 هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:30) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:30) 1401/10/24 (11:00 - 13:00) ترم اول 1401
مدیریت رفتار سازمانی 2513081 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 15:30) | هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:00) 1401/10/26 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
مدیریت منابع انسانی 1314196 3 01 هرهفته دوشنبه (16:00 - 19:00) 1401/11/09 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
مدیریت منابع انسانی 1314147 3 01 هرهفته دوشنبه (10:00 - 13:00) 1401/11/10 (11:00 - 13:00) ترم اول 1401
آموزش مهارت های حرفه ای 2513086 2 01 هرهفته سه شنبه (11:00 - 13:00) 1401/03/30 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
روش تحقیق در مدیریت 2513052 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 09:30) | هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:00) 1401/03/21 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
روش های تحقیق کسب و کار 1314153 3 01 هفته های زوج دو شنبه (18:00 - 19:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1401/03/22 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
مدیریت منابع انسانی 2513082 3 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:00) 1401/03/23 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1400
آموزش مهارت های حرفه ای 2513086 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/29 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
سازماندهی و اصلاح تشکیلات و روش ها 2514092 3 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:00) 1400/10/30 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
مدیریت استراتژیک 2513093 3 01 هرهفته یک شنبه (11:30 - 13:00) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:30) 1400/10/29 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
مدیریت منابع انسانی 1314196 3 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (18:00 - 19:00) 1400/10/20 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
آموزش مهارت های حرفه ای 2513086 2 01 هرهفته سه شنبه (11:00 - 13:00) 1400/04/12 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
مدیریت منابع انسانی 2513082 3 01 هرهفته یک شنبه (09:30 - 11:00) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:00) 1400/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
آموزش مهارت های حرفه ای 2513086 2 01 هرهفته سه شنبه (18:30 - 20:30) 1399/11/01 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
سازماندهی و اصلاح تشکیلات و روش ها 2514092 3 01 هرهفته سه شنبه (17:00 - 18:30) | هرهفته چهار شنبه (18:30 - 20:00) 1399/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
مدیریت استراتژیک 2513093 3 01 هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:30) | هرهفته سه شنبه (09:30 - 11:00) 1399/11/01 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
آموزش مهارت های حرفه ای 2513086 2 01 هرهفته یک شنبه (11:30 - 13:30) 1399/04/04 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
نمایش 1 - 20 از 28 نتیجه
از 2