اعضای هیات علمی

افشین افضلی

change-logo

افشین افضلی   (EN Page)

استادیار 
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
زهرا بهرامی ارائه مدل مفهومی زیست بوم یادگیری الکترونیکی برای کودکان 3 تا 10 سال کارشناسی ارشد دانلود 1396/12/23
مرضیه شمس تاثیرآموزش کارکردهای اجرایی( فراشناخت و حافظه فعال) بر اصلاح عملکرد نوشتن دانش آموزان نارسانویس مقطع ابتدایی شهر همدان کارشناسی ارشد دانلود 1399/08/06
زینب شهبازی بررسی دانش حرفه ای تدریس ریاضی دانشجو معلّمان ابتدایی دانشگاه فرهنگیان بر اساس چهارچوب TEDS-M کارشناسی ارشد دانلود 1398/08/21
فریبرز عرفانی زاده طراحی الگوی رهبری تنوع دانشجویان در دانشگاه های دولتی غرب کشور دکتری 1399/12/25
عاصفه محققی نقش هوش دیجیتالی در یادگیری درس کاربرد کامپیوتر در تعلیم و تربیت دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه بوعلی ‏سینا کارشناسی ارشد دانلود 1399/08/18
امین توسلی مطالعه استدلال اخلاقی دانش آموزان پسر دوره دوم ابتدایی شهر همدان در سال تحصیلی 98-97 کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/16
محمدحسن دولتیاری تاثیرآموزش با مدل تغییر مفهومی بر میزان درک فلسفی مفهوم معاد در دانش آموزان پسرپایه دوم دوره دوم متوسطه شهر هرسین کارشناسی ارشد دانلود 1396/04/19
مریم رضوانیان ساخت و اعتباریابی پرسشنامه تربیت فرهنگی بر اساس دیدگاه امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/07
شوبو عبدالملکی ارزشیابی طرح تعالی مدیریت مدارس دوره دوم متوسطه استان های غرب کشور (همدان، کردستان و کرمانشاه) بر اساس مدل سیپ دکتری 1397/06/18
جواد هدایتی منظور بررسی رابطه بین میزان استفاده از فضای مجازی با توانایی های شناختی و تفکر انتقادی دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/01
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 31 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آمار 1219379 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1400/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
آمار توصیفی 1219291 2 02 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
آمار توصیفی 1219291 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
روش های آماری پیشرفته در علوم رفتاری 1219240 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/18 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
کاربرد آمار استنباطی در مدیریت آموزشی(مدیریت آموزشی) 1219136 3 01 | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/18 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
آمار استباطی 1219292 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/05 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
آمار استباطی 1219292 2 02 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/05 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
سنجش و اندازه گیری 1219294 2 02 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/07 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
سنجش و اندازه گیری 1219294 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/07 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
کاربرد روش های آماری در برنامه درسی 1219367 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1400/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
آمار 1219379 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) 1399/10/20 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
آمار پیشرفته در مدیریت آموزشی(مدیریت آموزشی) 1219205 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) 1399/10/27 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
آمار توصیفی 1219291 2 02 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/10/27 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
آمار توصیفی 1219291 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00) 1399/10/27 (08:30 - 10:30) ترم اول 1399
روش های آماری پیشرفته در علوم رفتاری 1219240 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/20 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
کاربرد آمار استنباطی در مدیریت آموزشی(مدیریت آموزشی) 1219136 3 01 هفته های زوج شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) 1399/10/20 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
آمار استباطی 1219292 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/31 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
آمار استباطی 1219292 2 02 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1399/03/31 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
سنجش و اندازه گیری 1219294 2 02 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1399/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
سنجش و اندازه گیری 1219294 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
نمایش 1 - 20 از 31 نتیجه
از 2