آخرین اخبار

یک بلوک خوابگاه دخترانه، با حمایت مالی دکتر امیرحسن یعقوبی‌روشن، در دانشگاه بوعلی‌سینا ساخته می‌شود.

سه‌شنبه، ۴ بهمن ۱۴۰۱

رویداد ها

دستاورد ها