افشین افضلی

استادیار

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/03/24

افشین افضلی

علوم اقتصادی و اجتماعی / روان شناسی