اعضای هیات علمی

جواد بهنامیان

جواد بهنامیان

جواد بهنامیان   (EN Page)

دانشیار 
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
زمان بندی اتاق عمل شبکه های بیمارستانی با در نظر گرفتن ورود افراد اورژانسی کارشناسی ارشد دانلود 1399/08/28
عنوان: مسئله زمانبندی تولید کارگاهی منعطف مونتاژ با در نظر گرفتن اثرات زیست محیطی، انقطاع کارها و سیستم ارسال دسته ­ای کارشناسی ارشد دانلود 1399/07/23
برنامه ریزی حمل و نقل چندوجهی مواد خطرناک با در نظر گرفتن ظرفیت تجهیزات، تاثیر ازدحام و تصمیم در مورد مکان ترمینال کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/30
مریم حاجی بابایی عنوان: مسئله زمانبندی تولید کارگاهی منعطف مونتاژ با در نظر گرفتن اثرات زیست محیطی، انقطاع کارها و سیستم ارسال دسته ­ای کارشناسی ارشد دانلود 1399/07/23
مهدیس لطفی زمان بندی اتاق عمل شبکه های بیمارستانی با در نظر گرفتن ورود افراد اورژانسی کارشناسی ارشد دانلود 1399/08/28
امیر افسر حل مسئله زمانبندی چندعاملی ماشینهای موازی ناهمگن با در نظر گرفتن هزینه انرژی و کارهای بهنگام کارشناسی ارشد دانلود 1396/12/06
محمدمهدی بشر ارائه رویکرد تئوری بازی ها در مدل سه سطحی زنجیره تامین با در نظر گرفتن تخفیف کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/18
پری سیما پاکروان حل مساله ی مکان یابی تسهیلات نامطلوب در شرایط عدم قطعیت کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/10
عارفه پناهی زمان بندی چند هدفه ی اتاق عمل تحت شرایط عدم قطعیت کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/01
سحر جانجانی ارایه الگوریتمی برای حل مسائل مکانیابی - مسیریابی تحت شرایط عدم قطعیت کارشناسی ارشد 1393/06/30
محمدرضا حسنی ارایه رویکردی استوار برای مساله زمان بندی شیفت های کاری پرستاران در شرایط عدم قطعیت، کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد دانلود 1396/06/26
پرستو صیدی حل مسأله توزیع انبارهای فرابارانداز در حالت چند دوره ای به وسیله الگوریتم های زنبورعسل و فاخته کارشناسی ارشد دانلود 1395/09/28
امیرحسین صفرقلی جایابی چندهدفه هاب با استفاده از رویکرد سلسه مراتبی کارشناسی ارشد 1394/11/25
حامد عسگری بهینه‏ سازی چندهدفه سبدسهام با استفاده از برنامه ریزی تصادفی چندمرحله ای کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/24
راضیه عسگری طراحی یک سیستم خبره برای بخش بندی دو هدفه مشتریان با استفاده از تکنیک داده کاوی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/25
زهرا فتاحی برنامه ریزی حمل و نقل چندوجهی مواد خطرناک با در نظر گرفتن ظرفیت تجهیزات، تاثیر ازدحام و تصمیم در مورد مکان ترمینال کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/30
مینا فرجی امیری حل مسئله زمانبندی جریان کارگاهی سبز در شرایط عدم قطعیت کارشناسی ارشد دانلود 1396/09/19
محمد قدیمی استفاده از داده کاوی در مساله مسیریابی وسایل نقلیه سبز کارشناسی ارشد دانلود 1394/09/08
ژاله کیانی توزیع کالاهای پزشکی و جمع آوری زباله های دارویی توسط وسایل نقلیه ترکیبی با در نظر گرفتن معیارهای زیست محیطی ارایه کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/13
محمد مشرفی ارائه الگوریتم ترکیبی برای بهینه سازی چندهدفه سبد سهام با استفاده از برنامه ریزی فازی کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/25
ملیحه معصومی ارائه یک الگوریتم فراابتکاری برای حل مسئله مکانیابی-مسیریابی با در نظر گرفتن سیستم-های فرابارانداز در زنجیره تامین کارشناسی ارشد دانلود 1394/09/29
شیدا معماردزفولی حل مساله زمانبندی کارگاه های عمومی منعطف چندهدفه کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/01
نرگس مهرانجو توسعه مدل و روش حل مسئله زمانبندی و مسیریابی مراقبت سلامت در منزل به صورت تک دوره ای با پارامترهای فازی کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/23
نام درس
 
نمایش 16 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
برنامه ریزی تولید 2114029 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/21 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
برنامه‌ریزی عدد صحیح 2114146 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:00) 1401/03/28 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1400
بهینه ‌سازی ترکیبی 2114119 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/18 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
تئوری توالی عملیات 2114139 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:00) 1400/10/25 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
مباحث پیشرفته در بهینه‌سازی سیستم‌ها 1 2114163 3 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
برنامه ریزی تولید 2114029 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1400/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
برنامه‌ریزی عدد صحیح 2114146 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:00) 1400/04/06 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
برنامه‌ریزی عدد صحیح 2114146 3 25 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:00) 1399/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
بهینه ‌سازی ترکیبی 2114119 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (09:00 - 10:00) 1399/10/20 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399
مباحث پیشرفته در بهینه‌سازی سیستم‌ها 1 2114163 3 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/27 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
استراتژی تولید و خدمات 2114170 3 01 هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
برنامه ریزی تولید 2114029 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/03/24 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
تئوری توالی عملیات 2114139 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:00) 1399/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398
برنامه‌ریزی عدد صحیح 2114146 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 11:00) 1398/10/21 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
بهینه ‌سازی ترکیبی 2114119 3 01 هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1398/10/25 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
مباحث پیشرفته در بهینه‌سازی سیستم‌ها 1 2114163 3 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 11:00) 1398/10/23 (10:30 - 12:30) ترم اول 1398
نمایش 16 نتیجه
از 1