عبدالکریم چهرگانی راد

استاد

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/02/27

عبدالکریم چهرگانی راد

علوم پایه / زیست شناسی

عضویت های حرفه ای

  1. انجمن زیست شناسی ایران
  2. انجمن زیست شناسی سلولی تکوینی ایران