عبدالکریم چهرگانی راد

استاد

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/02/27

عبدالکریم چهرگانی راد

علوم پایه / زیست شناسی

دروس ارائه شده نیمسال جاری

نام درس واحد زمان ارائه درس ترم
یاخته شناسی و بافت شناسی گیاهی پیشرفته 2 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
ساختار و عملکرد غشاءهای سلولی 2 هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
ساختار و عملکرد اندامک های سلولی 3 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1402-1403