اعضای هیات علمی

فریدون رضایی

فریدون رضایی

فریدون رضایی   (EN Page)

دانشیار 
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
مطالعه عددی و آزمایشگاهی تیر عمیق بتنی توخالی با بازشوی دایروی تقویت شده با ورق های فولادی کارشناسی ارشد دانلود 1401/06/29
مطالعه عددی و آزمایشگاهی تاثیر بازشو در تیر عمیق بتنی توخالی تقویت شده با ورق های GFRP کارشناسی ارشد دانلود 1401/06/27
مطالعه عددی و آزمایشگاهی تیرهای عمیق بتنی توخالی با بازشوهای تقویت شده با ورق های CFRP کارشناسی ارشد دانلود 1401/06/28
بررسی عددی رفتاراتصالات ستون همراه با دال بتن آرمه دارای کتیبه کارشناسی ارشد دانلود 1400/10/29
جواد محمدی اقران بررسی عددی رفتاراتصالات ستون همراه با دال بتن آرمه دارای کتیبه کارشناسی ارشد دانلود 1400/10/29
مسعود بابایی مطالعه اثر سایش سطحی بر روی رفتار دینامیکی تراورس های بتنی پیش تنیده(B70) کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/27
احسان بیات بررسی اثر رطوبت در از بین رفتن چسبندگی در تیرهای بتن آرمه تقویت شده با CFRP کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/25
میثم برزگر تاثیر رده های مقاومتی بتن و میلگرد بر جنبه های اقتصادی اجرای ساختمان های منظم قاب خمشی بتن آرمه کارشناسی ارشد دانلود 1394/04/02
جواد بنیاسی تحلیل بارافزون ساختمان های دارای قاب های فولادی و شاهتیرهای رابط بتن آرمه عمیق کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/04
صادق پوربهار تحلیل غیر خطی اتصالات گوشه تیر-ستون بتن مسلح دارای نقص لرزه ای به روش اجزای محدود کارشناسی ارشد دانلود 1394/06/30
محمدرضا حق طلب جورقانی اثرات طول دهانه و ارتفاع سازه در ضریب رفتار ساختمان های بتنی با سقف دال مجوف (یوبوت) کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/11
محمد خاورزاده مطالعه رفتار غیر خطی قاب های بتنی با دیوار برشی فولادی با بازشوهای متعدد دایروی شکل کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/13
مهرداد شمیم تحلیل عددی و ارزیابی کرنش، خیز و ترک خوردگی در المان های خمشی بتنی با استفاده از تکنیک پردازش تصویر کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/04
سروش عنبریان مطالعه عددی مقاوم سازی تیرهای عمیق بتن مسلح با استفاده از کابل های CFRP پس کشیده کارشناسی ارشد دانلود 1399/08/21
منوچهر فتاحی تاثیر شرایط عمل آوری تسریع شده بر کیفیت و دوام بتن تراورس وخوردگی کابل پیش تنیدگی کارشناسی ارشد دانلود 1393/06/26
سیدمهدی فخردینی ارزیابی اثر نامنظمی پیچشی در خرابی پیش رونده سازه های بتن آرمه کارشناسی ارشد دانلود 1396/07/23
سیدمحمد فرنام تحلیل غیرخطی مکانیک شکست تراورس بتنی پیش تنیده به روش های عددی و آزمایشگاهی دکتری دانلود 1396/04/27
محسن گیمدیل بررسی فرآیند ناشی از اتلاف تنش های پیش تنیدگی درسیستم های تولید تراورس راه آهن به روش پیوسته طویل کارشناسی ارشد دانلود 1395/07/04
حمید مرتضایی طراحی پلاستیک بر اساس عملکرد سازه های بتنی مقاوم در برابر زلزله دکتری دانلود 1396/11/04
فاطمه وکیلی ظهیر ارزیابی اثر مساحت چشمۀ باربر ستون در خرابی پیش روندۀ سازه های بتن آرمه کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/21
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 57 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
آز-مصالح ساختمانی 2115018 0 01 | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:00) نامشخص ترم اول 1402
آز-مصالح ساختمانی 2115018 0 02 نامشخص نامشخص ترم اول 1402
پروژه سازه های بتن آرمه 2115028 1 02 نامشخص نامشخص ترم اول 1402
پروژه سازه های بتن آرمه 2115028 1 01 | هرهفته شنبه (19:00 - 20:00) نامشخص ترم اول 1402
تئوری الاستیسیته 2115180 3 01 | هفته های فرد سه شنبه (14:00 - 16:00) 1402/10/28 (10:30 - 12:30) ترم اول 1402
سازه های بتن آرمه 2 2115068 3 01 | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:00) 1402/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1402
نگهداری تعمیر و ترمیم سازه ها 2115134 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1402/11/01 (10:30 - 12:30) ترم اول 1402
آز-مصالح ساختمانی 2115018 0 02 هرهفته یک شنبه (11:00 - 12:00) نامشخص ترم دوم 1401
آز-مصالح ساختمانی 2115018 0 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 11:00) نامشخص ترم دوم 1401
پروژه سازه های بتن آرمه 2115028 1 02 هرهفته سه شنبه (12:00 - 13:00) نامشخص ترم دوم 1401
روش اجزا محدود(سازه) 2115173 3 01 هفته های فرد دوشنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1402/04/20 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1401
سازه های بتن آرمه 2 2115068 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته دوشنبه (08:00 - 09:00) | هرهفته دوشنبه (09:00 - 10:00) 1402/04/07 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1401
کاربرد کامپیوتر در مهندسی عمران 2115050 2 01 هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) 1402/04/21 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1401
آز-مصالح ساختمانی 2115018 0 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 11:00) نامشخص ترم اول 1401
آز-مصالح ساختمانی 2115018 0 02 هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:00) نامشخص ترم اول 1401
پروژه سازه های بتن آرمه 2115028 1 01 هرهفته شنبه (18:00 - 19:00) نامشخص ترم اول 1401
پروژه سازه های بتن آرمه 2115028 1 02 هرهفته شنبه (19:00 - 20:00) نامشخص ترم اول 1401
تئوری الاستیسیته 2115180 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 09:00) | هفته های فرد سه شنبه (09:00 - 10:00) 1401/11/01 (11:00 - 13:00) ترم اول 1401
سازه های بتن آرمه 1 2115027 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دوشنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته دوشنبه (17:00 - 18:00) 1401/11/10 (09:00 - 11:00) ترم اول 1401
نگهداری تعمیر و ترمیم سازه ها 2115134 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) 1401/11/03 (11:00 - 13:00) ترم اول 1401
نمایش 1 - 20 از 57 نتیجه
از 3