اعضای هیات علمی

بابک ژاله

بابک ژاله

بابک ژاله   (EN Page)

استاد 
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

کتبمقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
به کارگیری لیزر تار نوری جهت سنتز نانوکامپوزیت طلا/دی اکسید سیلیسیم کارشناسی ارشد دانلود 1400/06/16
ساخت نانوذرات پلاتین با استفاده از کندوسوز لیزر تارنوری روی هدف پلاتین در آب کارشناسی ارشد دانلود 1400/04/27
تولید نانوذرات پالادیوم با روش شیمیایی و کندوسوز لیزری و به کارگیری آنها در تولید نانوکامپوزیت های بر پایه پلیمر پلی اتیلن، گرافن اکساید و پلیمر لیگنین و ارزیابی کاربردهای آن دکتری دانلود 1400/04/29
تهیه نانوذرات طلا به روش کندوسوز لیزری و بهکارگیری آنها در تولید نانوکامپوزیتهای بر پایه پلیمر کربن نیترید گرافیتی و چیتوسان و بررسی کاربردهای آن دکتری دانلود 1401/12/02
تاثیر اضافه کردن نانو ذره ی الماس بر روی خواص فیلم های نانو کامپوزیت پلی وینیلیدین فلوراید- نانو ذره الماس کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/25
سنتز نانو ذرات پالادیوم و نقره توسط روش کندوسوز لیزری و تخلیه قوس الکتریکی برای تهیه نانوکامپوزیت هایی بر پایه هاردستونیت و بنتونیت و بررسی کاربردهای آن ها دکتری دانلود 1401/11/18
مهسا عبداللهی ساخت نانوذرات پلاتین با استفاده از کندوسوز لیزر تارنوری روی هدف پلاتین در آب کارشناسی ارشد دانلود 1400/04/27
بهاره فیضی مهذب تولید نانوذرات پالادیوم با روش شیمیایی و کندوسوز لیزری و به کارگیری آنها در تولید نانوکامپوزیت های بر پایه پلیمر پلی اتیلن، گرافن اکساید و پلیمر لیگنین و ارزیابی کاربردهای آن دکتری دانلود 1400/04/29
سید حبیب الله هاشمی به کارگیری لیزر تار نوری جهت سنتز نانوکامپوزیت طلا/دی اکسید سیلیسیم کارشناسی ارشد دانلود 1400/06/16
حسین ابراهیمی پالایش بخارات کلروفرم وکلروبنزن توسط فوتوکاتالیستهای ترکیبیTiO2, ZnO سنتز شده روی گرافیت منبسط شده و کاربرد آن در سیستم تلفیق پلاسما/ فوتوکاتالیست/ ازن دهی دکتری دانلود 1394/06/10
مهتاب اسلامی پناه استفاده از لیزر جهت تولید نانوذرات طلا وانباشت آن بر نانوکامپوزیت تیتانیوم دی اکساید/بنتونیت کارشناسی ارشد دانلود 1399/07/07
افشان امیدوار دزفولی تهیه نانوذرات پالادیم و نشاندن آنها بر روی سطح اکسیدگرافن و تهیه نانوکامپوزیت Pd- Fe3O4-اکسیدگرافن، شناسایی و ارزیابی کاربردهای آنها دکتری دانلود 1396/06/22
مهسا باقری تهیه فیلم لایه نازک نانو ساختار اکسید روی و اکسید روی/ نقره بر روی شیشه و بررسی خواص شیمی فیزیکی و بیولوژیکی آنها کارشناسی ارشد دانلود 1392/07/01
آمنه جباری ساخت و مشخصه یابی فیلم نانوکامپوزیت پلی وینیلیدن فلوراید- نانو صفحات اکسید گرافن/ اکسید روی کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/23
اعظم خلیلی پور ساخت و مشخصه یابی نانو کامپوزیت اکسید گرافن -Fe3O4 کارشناسی ارشد 1394/11/18
الهام زارع تهیه ومشخصه یابی غشای نانوکامپوزیت پلی سولفون/دی اکسید تیتانیوم-اکسید گرافن کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/10
مهسا شادفر ساخت نانو ذرات مولیبدین با استفاده از کند و سوز لیزر تار نوری بر روی هدف مولیبدن کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/26
کوثر شریعتی لایه نشانی نانو ورقه های اکسید گرافن بر روی توری فولاد ضد زنگ به روش الکتروفورتیک کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/16
انسیه شعبانلو اثر پرتودهی لیزر تار نوری بر روی هدف تیتانیوم در جو نیتروژن. کارشناسی ارشد دانلود 1389/06/25
نیما شهبازی ساخت و مشخصه یابی نانو کامپوزیت پلی کربنات TiO2 کارشناسی ارشد 1392/11/13
پریسا طراوتی احمد به کارگیری روش کندوسوز لیزری و شیمیایی برای سنتز نانوکامپوزیت های(/GO/MnO2/Auپلیمرهای رسانا) و GO/γMnO2/Pd ) ) و بررسی کاربردهای ابرخازنی و کاتالیستی آن ها دکتری دانلود 1399/12/23
فاطمه عمیدی شهاب ساخت غشا پلی کربنات با استفاده از پرتودهی ذرات آلفا و خورش شیمیایی کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/16
پریسا فخری نانوذرات طلا و مس بر پایهی اکسیدگرافن و اکسیدگرافن احیاشده: سنتز، شناسایی و کاربردهای آنها دکتری دانلود 1395/08/23
بهناز فیضی مهذب پرتودهی تیتانیوم و طلا با لیزر تار نوری به منظور تغییر خواص ساختاری سطح، تولید نانوذرات و بکارگیری آنها در تولید نانوکامپوزیت پایه گرافن اکساید دکتری دانلود 1398/09/26
سمانه قاسمی اثر پرتودهی لیزر Nd:YAG بر روی سیلیکون ویفر در سوسپانسیون گرافن اکساید-ان متیل دو پیرولیدون کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/25
ریحانه قره باغی ساخت و مشخصه یابی MnO2 - γ نانوساختار به روش واکنش حالت جامد کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/25
حامد قنبری گل اثر پرتودهی لیزر تار نوری روی کربن فعال کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/27
نیلوفر کرامت ایردموسی الکترو سنتز در جا و مطالعه اسپکتروالتروشیمیایی در جای فیلم های نانو کامپوزیت پلی ان متیل پیرول- تیتانیوم دی اکسید و پلی ان متیل پیرول- روی اکسید کارشناسی ارشد 1393/12/19
نیلوفر کرامت ایردموسی الکتروسنتز درجا و مطالعهاسپکتروشیمیایی در جای فیلم های نانوکامپوزیتی پلی ان متیل پیرول- تیتانیوم دی اکسید و پلی ان متیل پیرول- روی اکسید کارشناسی ارشد دانلود 1392/12/19
شهره کرمی سنتز نانوذرات پالادیوم وانباشت آن بر روی پارچه کربنی به روش لایه نشانی غوطه وری شناوری کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/26
محمدرضا کرمی طراحی شبیه سازی وبهینه سازی جاذب الکترومغناطیسی چندلایه کارشناسی ارشد دانلود 1394/07/13
سحر کریمیان کوثر ساخت و مشخصه یابی غشا نانوکامپوزیت پلی سلفون/ اکسید روی-گرافن اکساید کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/11
مهکامه کوقان انباشت نانوذرات اکسید تیتانیوم روی پارچه کربنی به روش هیدروترمال کارشناسی ارشد دانلود 1397/06/26
مستانه گندمی روزبهانی ساخت و مشخصه یابی نانوکامپوزیت پایه های کربنی TiO2 کارشناسی ارشد دانلود 1392/10/23
سمانه مجیدی لایه نشانی نانوکامپوزیت اکسید گرافن- اکسید روی بر آلومینیوم به روش الکتروفورتیک کارشناسی ارشد دانلود 1394/11/20
سهیل محمدطاهری پاثر پلاسمای فرکانس پایین اکسیژن روی خواص سطحی نانو کامپوزیت پلی کربنات TiO2 کارشناسی ارشد دانلود 1393/11/29
مهاباد مظهری بررسی مورفولوژی ردپاهای ذرات آلفا در آشکارساز ردپای هسته ای پلیمری حالت جامد با استفاده از میکروسکوپ نیروی اتمی کارشناسی ارشد 1392/03/06
مهاباد مظهری بررسی مورفولوژی ردپای ذرات در آشکارساز ردپای هسته ای پلیمری حالت جامد با استفاده از میکروسکوپ نیروی اتمی کارشناسی ارشد 1392/03/06
عاطفه نصری ساخت نانو سیم های بس لایه ای بیسموت-تالیم با استفاده از روش رسوب گذاری الکتروشیمیایی در غشاء پلی کربنات کارشناسی ارشد دانلود 1393/04/01
سمیرا نقدی سنتز، مشخصه یابی و لایه نشانی اکسید گرافن و نانوکامپوزیت اکسید گرافن-اکسید تیتانیوم به روش الکتروفورتیک بر زیرلایه فلزاتی نظیر آلومینیم و مس، بررسی خواص سطحی وکاربردهای آن ها دکتری دانلود 1395/03/16
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 34 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
فیزیک 2 2222123 2 01 هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) 1402/04/06 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1401
مبانی فیزیک اتمی و مولکولی 2018335 3 01 هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) | هفته های زوج چهارشنبه (10:00 - 12:00) 1402/04/07 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1401
مبانی نانوفیزیک 2018366 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هفته های فرد دوشنبه (16:00 - 18:00) 1402/04/11 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1401
الکترودینامیک پیشرفته2 2018333 3 01 هفته های فرد یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1401/11/09 (09:00 - 11:00) ترم اول 1401
فیزیک لیزر 2018286 3 01 هفته های فرد دوشنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهارشنبه (10:00 - 12:00) 1401/11/05 (09:00 - 11:00) ترم اول 1401
فیزیک لیزر پیشرفته 1 2018292 3 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00) 1401/11/10 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
آزمایشگاه پیشرفته حالت جامد 1 2018304 1 01 هرهفته یک شنبه (18:00 - 20:00) نامشخص ترم دوم 1400
فیزیک پایه 2 2112002 3 03 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:00) | هرهفته سه شنبه (15:00 - 16:00) 1401/03/28 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
مبانی فیزیک اتمی و مولکولی 2018335 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00) 1401/03/30 (10:30 - 12:30) ترم دوم 1400
الکترودینامیک پیشرفته2 2018333 3 01 هفته های فرد یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/23 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
فیزیک لیزر 2018286 3 01 هفته های فرد دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/27 (08:30 - 10:30) ترم اول 1400
موضوعات ویژه 1 2018301 3 02 هفته های فرد دو شنبه (18:00 - 20:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1400/10/26 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
آزمایشگاه اپتیک و لیزر 2018298 1 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00) نامشخص ترم دوم 1399
الکترودینامیک پیشرفته2 2018333 3 01 هفته های زوج شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00) 1400/04/10 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
الکترومغناطیس 2 2018116 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00) 1399/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
فیزیک لیزر پیشرفته 1 2018292 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های فرد دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/10/25 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
فیزیک لیزر 2018286 3 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) | هفته های فرد دو شنبه (10:00 - 12:00) 1399/04/03 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
مبانی فیزیک اتمی و مولکولی 2018335 3 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/03/25 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398
مبانی نانوفیزیک 2018366 3 01 هرهفته یک شنبه (18:00 - 20:00) | هفته های فرد سه شنبه (16:00 - 18:00) 1399/04/08 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398
الکترودینامیک پیشرفته2 2018333 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) | هفته های زوج دو شنبه (14:00 - 16:00) 1398/10/15 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398
نمایش 1 - 20 از 34 نتیجه
از 2