امیرسامان خیرخواه قه

دانشیار

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/04/14

امیرسامان خیرخواه قه

مهندسی / مهندسی صنایع

تماس

رایانامه:
تعداد بازدید: 763