اعضای هیات علمی

امیرسامان خیرخواه قه

امیرسامان خیرخواه قه

امیرسامان خیرخواه قه   (EN Page)

دانشیار 
پست الکترونیکی: 
وب سایت: 

مقالاتهمایش ها
نام و نام خانوادگی عنوان پروژه مقطع خلاصه پایان نامه تاریخ دفاع
مسئله دو هدفه مسیریابی سبز مراقبت های خانگی تحت شرایط عدم قطعیت، توسعه مدل و روش حل کارشناسی ارشد دانلود 1401/03/25
مدل سازی و حل مساله برنامه ریزی تولید انباشته و زمان بندی آن در کارخانه توسعه صنایع چاپ و بسته بندی کرمانشاه کارشناسی ارشد دانلود 1399/12/26
ارائه روش تصمیم گیری چند معیاره برای برون سپاری نیازمندی های سیستم های اطلاعاتی کارشناسی ارشد دانلود 1401/07/25
مکان یابی و مسیریابی وسایل حمل ونقل برقی در شرایط عدم قطعیت فازی کارشناسی ارشد دانلود 1401/03/25
توسعه و حل مدلهای مساله مسیریابی تولید دوسطحی چندهدفه در شرایط قطعی و غیرقطعی دکتری دانلود 1401/04/07
ارزیابی عملکرد نمایندگی های فروش شرکت نوشیدنی در غرب کشور بر اساس مدل تحلیل پوششی داده ها کارشناسی ارشد دانلود 1400/08/05
رویکرد رهبر-پیرو در طراحی شبکه زنجیره تأمین حلقه بسته برای کالاهای خطرناک کارشناسی ارشد دانلود 1400/07/07
سیدمجید حسینی کریم ارزیابی عملکرد نمایندگی های فروش شرکت نوشیدنی در غرب کشور بر اساس مدل تحلیل پوششی داده ها کارشناسی ارشد دانلود 1400/08/05
محمدعرفان رستمی مدل سازی و حل مساله برنامه ریزی تولید انباشته و زمان بندی آن در کارخانه توسعه صنایع چاپ و بسته بندی کرمانشاه کارشناسی ارشد دانلود 1399/12/26
وحید شعبانی کورکا رویکرد رهبر-پیرو در طراحی شبکه زنجیره تأمین حلقه بسته برای کالاهای خطرناک کارشناسی ارشد دانلود 1400/07/07
مرضیه اویسی راستابی ملاحظه انرژی در زمانبندی جریان کارگاهی جایگشتی در تولید و توزیع کارشناسی ارشد دانلود 1397/08/20
حسن باقری ارایه مدلی برای مکانیابی حداکثر پوشش با شعاع پوششی پویا و حل آن با لگوریتم فراابتکاری کارشناسی ارشد 1393/07/06
شهرام بیرامی بهبود فرآیند کنترل کیفیت در تولید قطعات خودرو با استفاده از نظریه مجموعه های فازی کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/14
علی پرچمی افرا مدلسازی و حل مسئله حمله به شبکه مسیریابی حامل‏های مواد خطرناک در شرایط تصادفی کارشناسی ارشد دانلود 1395/11/17
اکبر توسلی نوری ارائه مدل یکپارچه مدیریت تامین منابع و زمان بندی پروژه ها با در نظر گرفتن معیارهای چندگانه و امکان انجام فعالیت ها با شدت مختلف کارشناسی ارشد دانلود 1399/10/07
مرضیه ذاکر حل مسئله مکانیابی مسیریابی چند دپویی با وسایل نقلیه ناهمگن و زمان-سفر فازی با یک الگوریتم فرا ابتکاری کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/14
سعید رضایی طراحی یک شبکه زنجیره تامین حلقه بسته پایدار بر اساس ارکان اقتصادی، زیست محیطی و اجتماعی با در نظر گرفتن عملیات فرابارانداز کارشناسی ارشد دانلود 1394/09/15
وحید رضایی ارائه الگوریتم ترکیبی برای حل مسأله مسیریابی وسایل نقلیه چند دپویی با تقاضا وزمان سفر فازی کارشناسی ارشد دانلود 1393/09/23
احسان رمضی مدلسازی مسأله مسیریابی تولید تحت شرایط عدم قطعیت (اختلال) در تولید/عرضه کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/07
زهرا رنجبری مطالعه ی تاثیر روش های پیش بینی مبتنی بر نمودارهای کنترل در اثرشلاقی و واریانس موجودی کارشناسی ارشد 1395/11/17
محسن شیدپور ارائه یک روش برنامه ریزی چندهدفه برای طراحی شبکه زنجیره تامین حلقه بسته پایدار با در نظر گرفتن عملیات توزیع کارشناسی ارشد دانلود 1394/09/01
ساناز شهریاری توسعه مدل مکان یابی- مسیریابی- موجودی در شبکه زنجیره تأمین برای محصولات فاسدشدنی تحت عدم قطعیت با محدودیت های فازی کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/28
پرستو صیدی حل مسأله توزیع انبارهای فرابارانداز در حالت چند دوره ای به وسیله الگوریتم های زنبورعسل و فاخته کارشناسی ارشد دانلود 1395/09/28
مریم عبادی صدق بررسی عوامل مؤثر بر فرآیند انتقال دانش در شرکت های کارآفرین براساس تجزیه و تحلیل شبکه ای کارشناسی ارشد دانلود 1398/11/29
فهیمه عسگری مدل سازی و حل مسئله مکانیابی و حفاظت از تسهیلات در شرایط امکان وجود حمله به شبکه بصورت چند هدفه کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/07
الناز غلامی طراحی چند هدفه زنجیره تأمین حلقه بسته محصولات خطرناک با توجه به عدم قطعیت در تقاضا و بازگشت ضایعات کارشناسی ارشد دانلود 1398/10/24
احسان فهیمی زمان بندی یکپارچه تولید و توزیع در ماشین های موازی نامرتبط با در نظرگرفتن انرژی کارشناسی ارشد دانلود 1397/11/14
علیرضا قجری یکپارچه سازی آرایش سلولی و برنامه ریزی تولید در حالت احتمالی با فرض مسیرهای مختلف تولید و تقسیم دسته تولیدی دکتری دانلود 1396/11/25
فاطمه کمیجانی بزچلویی زمانبندی تولید کارگاهی چندهدفه فازی با ملاحظات مربوط به مصرف انرژی کارشناسی ارشد دانلود 1397/07/08
روناک محمدی ارائه یک روش فراابتکاری برای مسئله کنترل موجودی تحت سیستم VMI با وجود چند فروشنده چند خریدار در زنجیره تامین با در نظر گرفتن وابستگی قیمت فروش و تقاضا کارشناسی ارشد دانلود 1394/08/10
سلمان مخدومی بهینه سازی چندهدفه زنجیره تأمین حلقه بسته سبز در صنعت لاستیک در شرایط عدم قطعیت فازی کارشناسی ارشد دانلود 1398/06/30
معصومه مسی بیدگلی مدلسازی و حل مساله مسیریابی وسایل نقلیه ظرفیت دار در شرایط حمله به شبکه با استفاده از نظریه بازی ها دکتری دانلود 1395/04/09
نرگس مهرانجو توسعه مدل و روش حل مسئله زمانبندی و مسیریابی مراقبت سلامت در منزل به صورت تک دوره ای با پارامترهای فازی کارشناسی ارشد دانلود 1396/11/23
محسن موذن ارائه روشی ترکیبی جهت مسیریابی هواپیماهای بی سرنشین ( پهپاد) در فضای سه بعدی ناشناخته کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/06
ارش نوبری ارائۀ مدلی چندهدفه برای مسألۀ طراحی شبکۀ زنجیرۀ تأمین یکپارچه در حالت رقابتی با در نظر گرفتن عامل رقابت در سطح تقاضا و تأمین دکتری دانلود 1396/11/25
محمد رضا ولایی ارائه ی الگوریتم فراابتکاری برمبنای هارمونی سرچ جهت بهینه سازی قابلیت اطمینان سیستم های سری- موازی با در نظر گرفتن تخصیص اجزا مازاد کارشناسی ارشد دانلود 1393/07/12
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 28 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مدلهای احتمالی و تئوری صف 2114065 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1402/04/06 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1401
نظریه صف 2114122 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) 1402/03/30 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1401
نظریه فازی و کاربردهای آن 2114150 3 01 هرهفته یک شنبه (17:00 - 18:00) | هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) 1402/04/06 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1401
نظریه گراف 2114159 3 01 هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:00) 1402/03/30 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1401
برنامه ریزی تولید 2114167 3 01 هرهفته دوشنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (11:00 - 12:00) 1401/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
تجزیه و تحلیل تصمیم گیری 2114066 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دوشنبه (10:00 - 12:00) 1401/10/27 (11:00 - 13:00) ترم اول 1401
تصمیم گیری با معیارهای چند گانه 2114128 3 01 هرهفته دوشنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) 1401/11/04 (14:00 - 16:00) ترم اول 1401
تصمیم گیری با معیارهای چند گانه 2114128 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/24 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
مدلهای احتمالی و تئوری صف 2114065 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1401/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1400
نظریه گراف 2114159 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:00) 1401/03/24 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
نظریه مجموعه های فازی 2114135 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1401/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1400
تجزیه و تحلیل تصمیم گیری 2114066 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1400/10/21 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
نظریه تصمیم‌گیری 2114092 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1400/10/28 (10:30 - 12:30) ترم اول 1400
نظریه صف 2114122 3 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 09:00) 1400/10/28 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400
مدلهای احتمالی و تئوری صف 2114065 3 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/09 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
نظریه صف 2114122 3 01 هرهفته یک شنبه (15:00 - 16:00) | هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) 1400/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
نظریه گراف 2114159 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 15:00) 1400/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399
نظریه مجموعه های فازی 2114135 3 01 هرهفته شنبه (16:00 - 17:00) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00) 1400/04/09 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399
برنامه ریزی تولید 2114167 3 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00) | هرهفته سه شنبه (09:00 - 10:00) 1399/10/23 (10:30 - 12:30) ترم اول 1399
تجزیه و تحلیل تصمیم گیری 2114066 3 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00) 1399/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399
نمایش 1 - 20 از 28 نتیجه
از 2