محمود اثنی عشری

استاد

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/02/27

محمود اثنی عشری

کشاورزی / علوم باغبانی

دروس ارائه شده نیمسال جاری

نام درس واحد زمان ارائه درس ترم
تغذیه و متابولیسم گیاهی 2 هرهفته يك شنبه (10:00 - 12:00) نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
فیزیولوژی تنش در گیاهان باغبانی 2 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00) نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
فیزیولوژی گلدهی 2 نيمه اول ترم دوشنبه (14:00 - 16:00) نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1402-1403
کشت بافت و سلول گیاهی 3 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00) نیم‌سال دوم سال تحصیلی 1402-1403