محمدمهدی شهبازی

استادیار

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/04/14

محمدمهدی شهبازی

مهندسی / مهندسی برق

مقالات علمی ارائه شده در همایش‌ها

 1. "Power Factor Correction of Parallel-Connected Boost Converter Utilizing a Fuzzy Logic-Based Controller"
  sajad mohamadi, اديب فرهادي, Mohammad Hassan Moradi, seyed mohammad Hosseini, Mohamadmahdi Shahbazi
  8th International Conference of Energy ئanagement and Technology, 2023
 2. "Designing a FFOPID controller based on genetic algorithm for speed control of induction motor drive system"
  Mohamadmahdi Shahbazi, فرهاد اميري
  First International Conference of Electrical Motors and Generators, 2020
 3. "Designing a Neuro-Fuzzy controller with CRPSO and RLSE algorithms to control voltage and frequency in an isolated microgrid"
  Mohamadmahdi Shahbazi, فرهاد اميري
  34th International Power System Conference, PSC 2019, 2019
 4. "جایابی بهینه چند هدفه ایستگاههای شارژ و دشارژ خودروهای الکتریکی با اهداف اقتصادی و فنی"
  محمد مهدی شهبازی، مرتضی پاینده افضل
  نهمین همایش بین المللی فناوری و مدیریت انرژی، 1402
 5. "برآورد میزان صرفه انرژی با استفاده از سیستمهای بازیافت انرژی در آسانسورهای نصب شده در ایران"
  محمد مهدی شهبازی، نفیسه سلیمانی
  هفتمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی، 1400
 6. "محاسبه نرخ بازگشت سرمایه در درایوهای با قابلیت بازگشت انرژی آسانسور در ایران"
  محمد مهدی شهبازی، نفیسه سلیمانی
  هفتمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی، 1400