محمدمهدی شهبازی

استادیار

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/04/14

محمدمهدی شهبازی

مهندسی / مهندسی برق

ارتباط با صنعت

  1. تحلیل طول عمر و محاسبات قابلیت اطمینان برای مجموعه مدارات الکترونیک
    1400
  2. امکان سنجی و طراحی مقدماتی یک منبع تغذیه AC به DC یک کیلو وات
    1399