شهریار یارمحمدی واصل

استاد

تاریخ به‌روزرسانی: 1403/02/27

شهریار یارمحمدی واصل

علوم اقتصادی و اجتماعی / روان شناسی

تماس

رایانامه: m.yarmohamadivasel [at] basu.ac.ir
تعداد بازدید: 412